Nyheter

Velg en nyhetsgruppe fra listen nedenfor, velg deretter en nyhet som du ønsker å lese.

Fiskeridirektøren melder om at siste frist for å ta opp redskap av sjøen i fisket etter blåkveite er 11.08 kl 23:59. Norges Kystfiskarlag håper fiskere har hatt et godt fiske etter blåkveite i 2017. Kystfiskarlaget vil arbeide aktivt for at fiske etter blåkveite, også i 2018, reguleres som et åpent fiskeri. I motsetning til Fiskarlaget mener vi blåkveitefisket bør reguleres som en åpen gruppe. Ved å regulere blåkveitefisket som en åpen gruppe mener Kystfiskarlaget dette blant annet bidrar til en viktig sak, nemlig rekruttering til fiskeryrket. Unge som ønsker etablere seg i næringen kan nyte godt av å ha blåkveite som driftsgrunnlag ved siden av fiske etter andre viktige kommersielle arter.

Les annonseringen fra Fiskeridirektøren her:

Tags: regulering rekruttering åpengruppe blåkveite

Les mer

07.08.17

Havforskningsinstituttet er på jakt etter en kystsjark med størrelse på rundt 15 meter lengde og 5,5 - 6 m bredde. Les mer under:

"Havforskningsinstituttet ønsker å leie en større moderne kystsjark i 2018 og med opsjon for 2019. Fartøyet vil bli benyttet til forskningstokt av varierende varighet, primært langs norskekysten fra Hordaland til Finnmark. Havforskningsinstituttet ønsker å benytte fartøyet ca 180 døgn pr år, fortrinnsvis i perioden februar – november, men dette kan avtales nærmere for å tilpasse eventuelle perioder for kommersielt fiske ol.

Anbudet er kunngjort på Doffin.

Skriv inn for eksempel ”Havforskningsinstituttet” i søkefeltet ”Søk kunngjøring”, velg ”Kunngjøring av konkurranse” i feltet ”Kunngjøringstype” og klikk på ”Søk”, og man får da frem samtlige aktive kunngjøringer for Havforskningsinstituttet.

Klikk på den konkurransen man ønsker mer informasjon om. Konkurransegrunnlaget og dets vedlegg er tilgjengelig under ”Vis dokumenter”.

Har dere spørsmål om anbudet ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

NB: Tilbudsfrist 04.09.2017 kl 12.00 (oss i hende).

På forhånd takk.

Med hilsen 

Jan Trygve Nybø"

 

Havforskningsinstituttet er også på jakt etter en kystnot/ringnot fartøy for drift i fjorder i blant annet Troms. Les mer her:

"Havforskningsinstituttet ønsker å leie et kystnot-/ringnotfartøy til årlig merking og biologisk prøvetaking av NVG-sild  i ca 20 døgn i perioden november/desember.

Kontrakten gjelder fra og med 01.11.2017 til og med 31.12.2020.

Anbudet er kunngjort på Doffin  med referanse 2017-325207.

Skriv inn for eksempel ”Havforskningsinstituttet” i søkefeltet ”Søk kunngjøring”, velg ”Kunngjøring av konkurranse” i feltet ”Kunngjøringstype” og klikk på ”Søk”, og man får da frem samtlige aktive kunngjøringer for Havforskningsinstituttet.

Klikk på den konkurransen man ønsker mer informasjon om. Konkurransegrunnlaget og dets vedlegg er tilgjengelig under ”Vis dokumenter”.

Har dere spørsmål om konkurransen ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

NB: Tilbudsfrist 31.08.2017 kl 12.00 (oss i hende)"

Tags: havforskning forskningsfartøy IMR

Natur og Ungdom arrangerer i disse dager sommerleir på Ramberg i Lofoten for omlag 400 ungdommer der et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja står som fanesak. Dette er selvsagt en meget viktig fanesak for fiskeriene og ikke minst for en bærekraftig utvikling av nordområdene, samt Norge som helhet. Norges Kystfiskarlags styremedlem Paul Jensen var invitert til å holde foredrag om "Olje og fisk - Hva er problemet?". Foredraget virket falle i smak hos deltakerne og vi takker både Paul Jensen og Natur og Ungdom for en fin mulighet for meningsutveksling rundt tema. Kystfiskarlaget oppfordrer de som er i Lofoten til å ta del i Natur og Ungdom sin sommerleir. Det skjer mye spennende her knyttet til et oljefritt LoVeSe, samt andre aktiviteter og kulturelle innslag. Programmet finner du her:

https://nu.no/sommerleir/ og på Facebook arrangementet her: https://www.facebook.com/events/1737716446559090/

For øvrig ser Kystfiskarlaget frem til et godt samarbeid med Natur og Ungdom for både et oljefritt LoVeSe, samt Møreblokkene, Barentshavet og ved iskanten, men også for og forme en bærekraftig fiskeripolitikk som gir størst mulig verdiskapning og utvikling av samfunn langs kysten.

Paul Jensen Natur og Ungdom sommerleir 2017

Foto Norges Kystfiskarlag

Tags: LoVeSe oljefritt NaturogUngdom Møreblokkene Barentshavet Iskanten PaulJensen

Fiskeridirektoratet ved Gjermund Langedal informerer om at det også i år blir opprydding av tapte fiskeredskaper med oppstart fra 21. august utenfor kysten av Finnmark. Norges Kystfiskarlag oppfordrer våre medlemmer til å melde inn eventuelt tapt bruk, eller tipse om områder hvor andre fartøy har tapt bruk. Dette er et veldig viktig arbeid for å rydde opp havbunnen. Det sikrer bedre fiske både ved å redusere spøkelsesfiske, samt gjøre fiskefeltene mer ryddig for yrkesfiskere. Kystfiskarlaget gir honnør til Fiskeridirektoratet og Kystvakten for arbeidet! Les mer fra Fiskeridirektoratet her:

Tags: taptefiskeredskaper opprydding spøkelsesfiske produktivthav

Les mer

Norges Kystfiskarlag er tilfreds med at fiskeriministeren øker antall rekrutteringskvoter fra 2017 til 2018 slik Kystfiskarlaget har anmodet. Sandberg tar et skritt i riktig retning for å imøtekomme generasjonsskiftet i fiskerinæringen. Kystfiskarlaget mener også det er positivt og viktig at fiskeriministeren legger til 5 rekrutteringskvoter til unge fiskere som har vært aktive i fiskeriene uten formell kompetanse. En slik opprykksordning har Kystfiskarlaget tatt til ordet for før og vi mener fortsatt det bør legges til rette for at flere aktive fiskere i åpen gruppe som har vært her lenge kan få opprykk til lukket gruppe og sikre seg en deltakeradgang. Husk å søke om rekrutteringskvoter, fristen er 15 september. Les mer her fra Fiskeridirektoratets hjemmesider: 

 

Fiskeridirektoratet lyser ut 15 deltakeradganger (rekrutteringskvoter) for 2018. Formålet er å rekruttere unge fiskere. Søknadsfrist er 15. september 2017.
Søkerne må oppfylle følgende vilkår for å vurderes for tildeling:

- Må være født i 1987 eller senere
- Må stå på blad B i fiskermanntallet
- Søker må ha levert fangst på eget fartøy for minimum kr. 200 000,- i 2015, 2016 eller frem til søknadsfrist i 2017
- Søker må eie mer enn 50% i fartøyet som tildeles adgang
- Søker kan ikke ha eid mer enn 50% i fartøy med deltakeradgang/konsesjon
- Må ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs
- Dersom søkere oppfyller vilkårene over, vil man rangeres etter primært utdannelse og fartstid, se forskriftens § 4.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknad fremmes på eget skjema og sendes Fiskeridirektoratet region Nord.

Søknadsfrist er 15. september 2017. Søknader sendt etter denne dato vil ikke vurderes.

Søk her : Søknadsskjema

 

Tags: rekruttering generasjonsskiftet

Nærings- og fiskeridepartementet varsler på sine nettsider at de har fastsatt forskrift om turistfiskevirksomheter. Dette er en del av oppfølgingen av høringen i fjor høst om nytt regelverk som skal regulere turistfiskenæringen. Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

De viktigste elementene i det nye regelverket er:

 • Det innføres en registreringsordning for turistfiskevirksomheter.
 • Det innføres en fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter. Fangst må rapporteres en gang pr. måned.
 • Utførselskvoten endres fra 15 kg fisk og fiskevarer, til 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kg for alle andre
 • Ordningen med at det kan utføres en troféfisk i tillegg til den ordinære utførselskvoten fjernes
 • Utførselskvoten endres slik at den gjelder for 7 dager i stedet for 24 timer.

Departementet vil sammen med Fiskeridirektoratet i tiden frem mot ikrafttredelsen av de nye reglene 1. januar 2018 utarbeide rapporterings- og registreringsordningene.

Den nye forskriften er gitt med hjemmel i en ny lovbestemmelse som Stortinget vedtok i juni i år, og som legger til rette for en regulering av turistfiskenæringen.

Forskrift om turistfiskevirksomheter

Forskrift om endring i forskrift 1. juni 2006 nr. 570 om utførselkvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske mv.

Tags: regelverk, turistfiske sportsfiske turistfiskevirksomheter

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift om regulering av fiske etter leppefisk for 2017. Et høyt beskatningstrykk på leppefisken i 2016 har gjort det nødvendig med innstramminger, sier departementet i en pressemelding.

De sentrale elementene i reguleringen for 2017 er:

 • Det opprettes en åpen gruppe i deltakerforskriften, men gjøres unntak fra det alminnelige kravet om at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy.
 • Det innføres et krav om at fartøyeier må stå om bord i fartøyet som høvedsmann under fisket (forbud mot leieskipper), men det kan gis dispensasjon hvis vedkommende er forhindret fra å stå om bord på grunn av tillitsverv, offentlige verv, sykdom eller skade som vil kreve langvarig rehabilitering.
 • Det innføres fartøykvoter på 75 000 fisk pr. fartøy. Det fastsettes ikke totalkvote. Formålet med fartøykvote er å strekke sesongen lenger ut over høsten enn fjorårets regulering, slik at den enkelte fisker får bedre mulighet til å planlegge driften, og oppdretterne får leveranser i en lengre periode. Det kan likevel bli aktuelt å stoppe fisket, for eksempel for en kortere periode, dersom det viser seg at fisketrykket blir for stort.
 • Det vil fortsatt kunne søkes om tillatelse til fritidsfiske etter leppefisk for omsetning på bestemte vilkår.
 • Fisket åpnes 17. juli sør for Stadt og 31. juli nord for Stadt. Fiskeridirektoratet kan endre åpningsdatoen etter råd fra Havforskningsinstituttet. Det er ikke satt noen sluttdato. Fisket kan derfor vare ut 2017.
 • Gjeldende minstemål videreføres, men det innføres påbud om at leppefisk under minstemål skal gjenutsettes der den er fisket.
 • For merkeregistrerte fartøy innføres det en redskapsbegrensning på 400 teiner og ruser pr. fartøyeier med nord for Lista. Gjeldende redskapsbegrensning på 100 teiner og ruser pr. fartøyeier øst for Lista videreføres.
 • Krav til røkting og seleksjonsinnretninger i teiner og ruser videreføres.

Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2017

Forskrift om endring av forskrift 6. desember 2016 nr 1455 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2017 (deltakerforskriften) mv.

 

Norges Kystfiskarlag sitt høringssvar vedrørende reguleringen av leppefisk i 2017 kan leses her

Tags: regulering forvaltning leppefisk

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.