Nyheter

Velg en nyhetsgruppe fra listen nedenfor, velg deretter en nyhet som du ønsker å lese.

Norges Kystfiskarlag har mottatt høring fra Nærings- og fiskeridepartementet om kystfartøyenes utnyttelse av seikvoten nord for 62° N. Saken gjelder kystfartøy som driver kombinasjonsdrift og som både har deltakeradgang til fiske etter sei med not og til fiske etter sei med konvensjonelle redskaper.

Seifiske med not har  i en lengre periode vært lukket, mens seifiske med konvensjonelle redskaper har inntil 2015 vært åpent. Etter at seifiske med konvensjonelle redskaper ble lukket er det spørsmål om de aktuelle fartøyene fremdeles skal kunne fiske to grunnkvoter. Dette har blitt en etablert praksis, men strider med Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N og det generelle prinsippet i norsk fiskeriforvaltningen om at et fartøy bare kan fiske en grunnkvote per fiskeri.

Departementet vurderer to ulike alternativer:

  • Å offentliggjøre at de aktuelle fartøyene som driver kombinasjonsdrift ikke lenger kan fiske to kvoter sei i strid med Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N.
  • At kombinasjonsdrift med to kvoter tillates, og at Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N endres i tråd med etablert praksis.

Les hele høringsbrevet her.

Send oss gjerne synspunkt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 Hørinsgfrist er 25. mai.

Norges Kystfiskarlaget støtter at det er behov for tiltak for å øke kysttorskbestanden, men fraråder forslag som vil ramme yrkesfisket og særlig rekefisket i Oslofjorden. Forslaget er et representantforslag som skal behandles av næringskomiteen på Stortinget. Norges Kysfiskarlag mener at det i reguleringen av fisket bør fokuseres på tiltak i fritidsfisket, som er det fisket som beskatter kysttorsken mest.

Se uttalelsen i sin helhet her.

Norske og russiske fiskere er invitert til å delta i dette kartleggingsarbeidet, som er det første av sitt slag. I den forbindelse er din kunnskap viktig!

Norges Kystfiskarlag er samarbeidspartner i prosjektet REDUSE, som ledes av Nordlandsforskning. Formålet med prosjektet er å bidra til reduksjon og gjenbruk av plastsøppel i fiskesektoren. Ved å besvare denne undersøkelsen bidrar du til å gi forskerne avgjørende kunnskap om fiskeres håndtering og holdninger til plastsøppel ombord i båten. Vi oppfordrer defor fiskere om å ta seg tid til å besvare denne viktige undersøkelsen, slik at man får kartlagt kunnskap som på sikt vil bidra til å redusere avfall og tap av utstyr på havet. 

Link til spørreskjema finner du her: https://www.survey-xact.no/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous

Undersøkelsen tar 10-15 minutter å besvare.

Prosjektet skal avsluttes i 2020.

Tags: plastsøppel marint avfall spørreundersøkelse

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet inviterer fiskere og andre interesserte til møte om direktoratets forslag til åpning av Tana- og Porsangerfjorden for fiske etter reker.

Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet har som mål å komme i gang med fiskeforsøk etter reker i Porsanger- og Tanafjorden. Intensjonen med prøvefisket er kunnskapsinnhenting før en vurderer åpning av disse fjordene for kommersielt fiske etter reker med trål.

Det vil bli  avholdt tre likelydende møter.

10. april 09:00–12:00
Sjøsamisk senter  - Indre Billefjord.

10. april 18:00–21:00
Tana hotell

11. april 12:00–15:00
Kvitbrakka i Berlevåg

For møteprogram og mer informasjon se  Fiskeridirektoratets hjemmesider.

Norges Kystfiskarlag inviterer til landsmøte og fiskeripolitisk debatt om sjarkflåtens fremtidige rammebetingelser i Svolvær 8. og 9. mai. 

I år er det 30 år siden Norges Kystfiskarlag ble stiftet og dette markes blant annet med et landsmøteprogram fullspekket av en høyaktuell fiskeripolitisk agenda, hvor landsmøtesaker og debatt vil gjenspeile dette. Det vil bli festmiddag på kvelden 8. mai. I tillegg har vi et spennende konferanseprogram 9. mai, hvor fiskere, forskere, politikere og fagmiljø får anledning til å debattere fremtiden for kystfiskeren i lys av kvotesystem, rekrutteringsmuligheter og teknologi.

Konferansen har vi gitt navnet "Fremtidens kystfisker - Hvem ror havet om 30 år"? Her utfordrer vi forvaltningen, ved fiskeriminister Per Sandberg og fiskeridirektør Liv Holmefjordb til å si noe om hvilke kriterier som danner grunnlag for adgangsbegrensninger og lukking av fiskerier. Forskere fra Sintef, UiT og Nofima kommer for å snakke om rekruttering og generasjonskifte i fiskeriene og fremtidsutsikter ut i fra dette. I tillegg får vi presentert ferske resultater fra FHF-prosjektet "Fremtidige effekter av strukturering på sjø og land". Avslutningsvis blir det fiskeripolitisk debatt om sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem.

Foreløpig program finner du her

Påmeldingsskjema finner du her. Skjema eller informasjon om etterspurte detaljer sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Tags: norges kystfiskarlag landsmøtet 2018

Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill til hvilke rammebetingelser den minste fiskeflåten bør ha i fremtiden.

Sjarkfiskeflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring. Regelverket for denne flåtegruppen har utviklet seg til å bli komplisert og uoversiktlig. Nå sender Nærings- og fiskeridepartementet ulike modeller for fremtidens sjarkfiskeflåte på høring.

- I høringen inviterer vi til en bred diskusjon om framtidens sjarkfiskeflåte uten at departementet har konkludert om hvilke endringer som foretrekkes, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Høringsnotatet vurderer om sjarkflåten bør ha tilgang til et strukturvirkemiddel, slik de andre flåtegruppene har. Det omfatter også samfiskeordningen, hjemmelslengde, kvoteutnyttelse, sjarkflåtens rolle i kystsamfunnene og for fiskeindustri, geografisk tilhørighet, åpen gruppe med mer.

- Notatet er en del av oppfølgingen av forslagene fra Kvoteutvalget, hvor det foreslås en rekke forenklinger og endringer av kvotesystemet. Utover våren vil jeg legge til rette for en rekke møtepunkter for å sikre god kommunikasjon med alle som har interesse i saken om fremtidens kvotesystem. På toppen av møter om kvotesystemet, ser jeg altså i tillegg behov for en grundig analyse av sjarkflåtens rammebetingelser, sier Sandberg.

Høringsnotatet kan leses her

Norges Kystfiskarlag deltok da Råfisklaget arrangerte fiskeriseminar med Stortingets næringskomite denne uken.

Ulike aktører i norsk villfisknæring var i forbindelse med seminaret invitert til å holde innlegg. I Kystfiskarlaget sitt innlegg la vi vekt på kystfiskets potensiale i fremtidens fiskeriforvaltning, spesielt med tanke på spørsmål knyttet til råstoffkvalitet og miljø. Vi fokuserte også på fordelene med å holde fartøygruppen under 11 meter fri for strukturering, særlig med tanke på nye generasjoner fiskere som ønsker seg inn i næringa med egen båt, samt de positive ringvirkningene denne fartøygruppen representerer for lokalsamfunnene de er en del av.

Seminaret var etterfulgt av bedriftsbesøk til Insula AS på Leknes og Nic. Haug as på Ballstad, samt fisketur med Symra.

Tags: sjømatnæringen fiskeripolitikk fiskeriforvaltning stortinget

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.