feskforrframtidaFor 2017 tildeles bevilgning til utadrettede tiltak for fiskerinæringen fra Norges Råfisklag til eierorganisasjonene, blant annet Norges Kystfiskarlag. Midlene fordeles forholdsmessig etter en fordelingsnøkkel som gir Norges Kystfiskarlag 60 870,- kroner som kan deles ut til utadrettede tiltak. Tildelte midler skal disponeres i 2017. Midlene har blant annet som formål å støtte positive tiltak i samfunnet, samt gi økt profilering for Kystfiskarlaget og Norges Råfisklag.

Kystfiskarlaget oppfordrer herved søkere til utadrettede tiltak for fiskerinæringen å søke organisasjonen om midler. Retningslinjer for utadrettede tiltak kan fås ved å kontakte administrasjonen i Norges Kystfiskarlag. Dersom det utarbeides en rapport ønsker vi at denne sendes ved avslutning av prosjekt/tiltak. For at midler skal utbetales må det lages og sendes regnskap til administrasjonen.

Norges Kystfiskarlag foretar tildeling av tilskudd til utadrettede tiltak for fiskerinæringen ved at søknader blir tatt opp til behandling, og vurdert i forhold til retningslinjene fra Norges Råfisklag for tildeling av slike midler.

Til orientering tar vi sikte på å avvikle Landsstyremøte i oktober 2017, der søknader vil bli behandlet og prioritert da.

Søknader om midler kan senes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.