blaakveiteI forbindelse med Blåkveitefiske har vi fått en del spørsmål om fartsområder.

Fartsområdebegrensning ut fra lengde på fartøy

Regelverket åpner for at fiskefartøy over 10,67 meter kan ha fartøyinstruks for maksimalt Bankfiske II. Fiskefartøy under 10,67 kan ha fartøyinstruks med maksimalt fartsområde Bankfiske I i vinterhalvåret, og Bankfiske II begrenset til 100 n.mil fra grunnlinjen i perioden 15. mai til 30. september.

Bankfiske II og VHF

Gjeldende regler åpner for at fartøy kan sertifiseres for fartsområde Bankfiske II og radiodekningsområde A1, forutsatt at de har radioutstyr i henhold til kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404. Det er fartøyets reder som er ansvarlig for å operere innenfor de begrensninger som ligger i både fartsområde og radiodekningsområde. Radiodekningsområde A1 er definert som havområder som er innenfor radiotelefonidekning av minst en VHF kyststasjon som holder kontinuerlig lyttevakt på DSC (Digital Selective Calling).

Fartøy som ikke har krav til fartøyinstruks ennå

Fiskefartøy fra 8 – 10,67 meter som skal inn i kontrollordningen framover, og som normalt opererer i fjordfiske eller kystfiske, kan operere inntil 100 n.mil ut "sommerstid" (15. mai til 30. september) uten at det påvirker innfasingen, dvs. uten at vi stiller krav om at godkjent foretak skal kontrollere fartøyet. Det er fartøyeiers ansvar å påse at fartøyet har sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr for området de opererer i, og overholde de begrensningene som gjelder.

Regelverk

Forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 m

Kystfiskarlaget oppfordrer våre medlemmer og andre fiskere til å holde seg innenfor de fastsatte fartsområder av sikkerhetsmessige årsaker. Sjøfartsdirektoratet har varslet at det kan komme overtredelsesgebyr på minst 72000,- kr.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.