blakveitefeltet 1Norges Kystfiskarlag er tilfreds med at Sjøfartsdirektoratet har lyttet til fiskere i forbindelse med blåkveitefisket og utstedet en midlertidig fartøyinstruks med utvidelse av fartsområde til Bankfiske II. Instruksen kan utstedes for en periode på 3 måneder uten at det utføres inspeksjon på fartøyet. Selv om dette medfører en kostnad for fiskere er det i alle fall muligheter for å gjennomføre fisket uten avbrudd.

Les mer her i skrivet fra Sjøfartsdirektoratet:


Sjøfartsdirektoratet har den siste uka hatt mange henvendelser fra fartøy som skal fiske etter blåkveite.

Vi vil påpeke at fartøy aldri skal operere utenfor det fartsområdet og radiodekningsområdet som står spesifisert i fartøyinstruksen.

Vi har i løpet av siste uka sett at det hersker tvil i næringen om hva som kreves for å kunne gå ut i område hvor det fiskes blåkveite, som dels foregår utenfor 35 nautiske mil fra grunnlinjen.

Sjøfartsdirektoratet har i forbindelse med fiske etter blåkveite bestemt at godkjente foretak kan utstede midlertidig fartøyinstruks med utvidelse av fartsområde til Bankfiske II. Midlertidig fartøyinstruks kan utstedes for en periode på 3 måneder uten at det utføres inspeksjon av fartøyet.

Fartøy som omfattes av denne ordningen er:

  • Fartøy 8-10,67 meter som har gyldig fartøyinstruks for fartsområde Bankfiske I, eller for Fjordfiske og Kystfiske med utvidelse til Bankfiske I i perioden 15. mai til 30. september.
  • Fartøy 10,67-15 meter som har gyldig fartøyinstruks for fartsområde Kystfiske, eventuelt med utvidelse av fartsområdet til Bankfiske I for perioden 15. mai til 30. september
  • Fartøy 10,67-15 meter med fartsområde Bankfiske I.

Det skal utstedes B-avvik med 3 måneders frist for å få på plass påkrevd radioutstyr i samsvar med kravene i kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. Avvik skal formuleres med følgende ordlyd: «Radioutstyr skal tilfredsstille krav i kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. Nytt radiosikkerhetssertifikat sendes godkjent foretak etter at radiokontroll er utført.»

Når midlertidig fartøyinstruks er utstedt blir eksisterende ordinære fartøyinstruks ugyldig. Fartøyets fører skal påse at denne makuleres. Når det utstedes ny ordinær fartøyinstruks skal denne utstedes med samme gyldighetsdato som den forrige ordinære fartøyinstruksen derom det ikke gjennomføres en fullstendig periodisk kontroll.

Fartøy 10,67-15 meter med fartsområde Kystfiske må også oppgradere pyroteknisk utstyr i samsvar med kravene for fartsområde Bankfiske. Det gis tilsvarende frist på 3 måneder for dette kravet.

Sjøfartsdirektoratet anmoder godkjente foretak om å gi behandling av slike søknader om ny midlertidig fartøyinstruks høyeste prioritet.

Fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter største lengde som skal ha fartøyinstruks 1.1.2019 eller senere, og som normalt opererer i fartsområde Kystfiske, kan operere inntil 100 nautiske mil fra grunnlinjen fra 15. mai til 30. september uten at det påvirker innfasingen, dvs. uten at det er krav om at godkjent foretak skal kontrollere fartøyet. Det er fartøyeiers ansvar å påse at fartøyet har sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr for området de opererer i, og overholde de begrensningene som gjelder.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.