Agnkvotene oppjusteres

Nærings- og fiskeridepartementet har idag besluttet å justere agnkvotene for 2021 opp til samm nivå som for 2020. 

I forbindelse med fastsettelsen av kvotereguleringene for 2021 ble agnkvotene besluttet halvert. Det ble også kommunisert at det skal vurderes å avvikle ordningen. Norges Kystfiskarlag reagerte sterkt på dette og ba om at agnkvotene videreføres samme nivå som for 2020 (les om Kystfiskarlagets anmodning til departementet her). 

Avsetningene til agnformål utgjør en ubetydelig andel av totalkvotene i de enkelte fiskeriene og stimulerer til leveranser av høykvalitets råstoff, samtidig som det bidrar til sysselsetting og verdiskapning langs kysten. Kystfiskarlaget var derfor kritisk til avgjørelsen om å endre på forutsetningene for en velfungerende ordning i en tid som ellers er preget av stor usikkerhet og utfordrende markedssituasjon for fersk fisk. 

Kystfiskarlaget er dermed positive til at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, etter en ny vurdering, har valgt å justere opp agnkvotene til samme nivå som fjoråret. Agnkvotene for 2021 vil etter dagens beslutning være på 1300 tonn makrell, 500 tonn nvg-sild og 250 tonn sei nord for 62 grader nord. 

Nærings-og fiskeridepartementet opplyser at de fortsatt tar sikte på å gjennomføre en høring i løpet av 2021 om å avvikle agnkvoteordningen med virkning fra 2022.

Uklokt å tukle med agnkvoten

Norges Kystfiskarlag reagerer sterkt på at Nærings- og fiskeridepartementet for inneværende år har valgt å halvere agnkvoten. Det antydes også langt på vei at hele ordningen ønskes avviklet, uten at det gis en nærmere forklaring på dette.

I likhet med Fiskarlaget Nord ber Kystfiskarlaget om at agnkvoten for 2021 videreføres på det nivå som var satt for 2020 for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for linefiskernes adgang til agn.

Avsetningene til agnformål utgjør en ubetydelig andel av totalkvotene i de enkelte fiskeriene og stimulerer til leveranser av høykvalitets råstoff, samtidig som det bidrar til sysselsetting og verdiskapning langs kysten. Det virker derfor uforståelig at man ønsker å endre på forutsetningene for en velfungerende ordning i en tid som er ellers er preget av stor usikkerhet og utfordrende markedssituasjon for fersk fisk.

Det fremstår også svært uheldig at slike markante endringer foretas i forbindelse med at forvaltningen heller ikke har hatt anledning til å avvikle ordinært høringsmøte om reguleringene for 2020, hvor dette spørsmålet hadde vært et naturlig diskusjonstema.

Med bakgrunn i dette ber Norges Kystfiskarlag om at agnkvotene for inneværende år økes i tråd med vår anbefaling.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.