Høring av utøvelsesforskriften

Ei arbeidsgruppa foreslår å forenkle den såkalla utøvelsesforskrifta og rapporten frå arbeidsgruppa er no sent på høyring. Endringene gjeld i hovedsak dei tekniske regelverket for fiske.Det varsler Fiskeridirektoratet på si nettside.

Arbeidsgruppa har vore leia av Fiskeridirektoratet og har hatt medlemmer frå direktoratet, Kystvakten, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk forening. 

I rapporten som no er på høyring blir det foreslått å erstatte forskrift om utøvelsen av fisket (Utøvelsesforskrifta) med ei ny forskrift om hausting av viltlevande marine ressursar. Vidare foreslår arbeidsgruppa mellom anna ei harmonisering av det tekniske regelverket for Nordsjøen og Skagerrak, samordning av regelverk og oppheving av reglar som det ikkje lenger er behov for.

Lettare å etterleve

Målet med arbeidet har vore å forenkle eit detaljert regelverk og tilpasse regelverket til dagens situasjon.

Norsk fiskerlovgiving er svært omfattande og detaljert. Arbeidsgruppa meiner at ei ny forskrift om hausting av marine ressursar og forenkling av det tekniske regelverket vil føre til betre etterlevelse av regelverket.

Høyringsfristen er satt til 30. april 2019 og høringen er åpen for alle. Høringen og arbeidsrapporten finner du her:

 

Rapport om hviletid klar

Arbeidsgruppen som skulle se nærmere på hviletidsbestemmelsene i fiskeflåten har nå levert sin anbefaling til Sjøfartsdirektoratet.

Hensikten med etableringen av arbeidsgruppen var å kartlegge hviletidsbehov for hele flåteleddet, etter at Internasjonal konvensjon om arbeids- og levevilkår i fiskeflåten, ILO 188, trådte i kraft i november 2017. 

Rapporten kan du lese her.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norges Kystfiskarlag, Pelagisk forening, Sjømannsforbundet og maskinistforbundet.

Sjøfartsdirektoratet skal nå vurdere videre oppfølging

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.