Justering av stopp i kystgruppens direktefiske etter blåkveite

Fiskeridirektøren har bestemt å utsette stoppet med et døgn. Det betyr at kystgruppens andre periode med direktefiske etter blåkveite stoppes fra og med søndag 18. august. Dette innebærer at siste frist for å ta redskaper opp av sjøen er lørdag 17. august klokken 23:59.

Henvendelser kan rettes til Snorri Palmason, 468 04 072.

Kvoterådene for Barentshavet klar

Kvoterådene for fiskebestandene i Barentshavet legges fram torsdag 13. juni klokka 12:00.

Pressekonferansen holdes på  Scandic Bergen City hotell og blir strømmet på Havforskningsinstituttets Facebook-side.

Kvoterådene omfatter nordøstarktisk torsk (skrei), nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, kysttorsk, blåkveite og vanlig uer og snabeluer.

Reguleringsmøtet for 2017 - Kystfiskarlagets innspill

Norges Kystfiskarlag deltar i dag og i morgen på reguleringsmøtet i Bergen for å diskutere neste års fiskerireguleringer. Her vil vi blant annet ta til ordet for vi ikke aksepterer en lukking av rekefisket sør for 62 grader nord slik Fiskarlaget presser på. Videre ønsker vi sikre en solid avsetning til sildefiskere i åpen gruppe, slik at de som er nær ressursene har rettigheter til å høste av disse! Også for blåkveite må det fortsatt være en åpen gruppe for å sikre blant annet unge fiskere sine muligheter for og etablere seg i næringen. Norges Kystfiskarlag tar samtidig til ordet for å en debatt på fordelingen av torskekvotene mellom hav- og kystfiskeflåten.
Les våre innspill samlet her:

Stopp i andre periode for fisket etter blåkveite 11.08

Fiskeridirektøren melder om at siste frist for å ta opp redskap av sjøen i fisket etter blåkveite er 11.08 kl 23:59. Norges Kystfiskarlag håper fiskere har hatt et godt fiske etter blåkveite i 2017. Kystfiskarlaget vil arbeide aktivt for at fiske etter blåkveite, også i 2018, reguleres som et åpent fiskeri. I motsetning til Fiskarlaget mener vi blåkveitefisket bør reguleres som en åpen gruppe. Ved å regulere blåkveitefisket som en åpen gruppe mener Kystfiskarlaget dette blant annet bidrar til en viktig sak, nemlig rekruttering til fiskeryrket. Unge som ønsker etablere seg i næringen kan nyte godt av å ha blåkveite som driftsgrunnlag ved siden av fiske etter andre viktige kommersielle arter.

Les annonseringen fra Fiskeridirektøren her:

Utvidelse av fartsområdebegrensning i fiskeskippersertifikat klasse C

 

Sjøfartsdirektoratet utvider fartsområdebegrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C fra bankfiske I til bankfiske II i perioden 15. mai til 30. oktober.

Bakgrunn

Etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 31 må fører av fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter minimum ha fiskeskippersertifikat klasse C. Dette sertifikatet gir rett til å tjenestegjøre som skipsfører på fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter i fartsområde bankfiske I, og som ansvarshavende vaktoffiser på fiskefartøy med bruttotonnasje under 50 og største lengde mellom 10,67 og 24 meter i fartsområde bankfiske I.

Sjøfartsdirektoratet har mottatt en rekke henvendelser fra næringen om at begrensningen i fartsområde bankfiske I skaper utfordringer for de mindre kystfiskefartøyene. Vi vil på bakgrunn av dette starte et arbeid hvor vi vurderer om det er behov for å endre kvalifikasjonsforskriften § 31. Dette er imidlertid en tidkrevende prosess.

Som en midlertidig løsning har Sjøfartsdirektoratet kommet til at begrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C for fartsområde bankfiske I utvides til bankfiske II i perioden 15. mai til 30. oktober. Begrunnelsen for utvidelsen er at det normalt vil være fartsforhold til sjøs som er mindre utfordrende i den såkalte sommerperioden, slik at utvidelsen anses å være sikkerhetsmessig forsvarlig gitt at nedenstående vilkår er oppfylt.

Utvidelsen er knyttet til fartsområdebegrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C. Det forutsettes at det aktuelle fartøyet er sertifisert for fartsområde bankfiske II, og at radiooperatør om bord er sertifisert for å betjene fartøyets radioutstyr. Når disse forutsetningene er oppfylt anser Sjøfartsdirektoratet at en utvidelse av begrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C fra fartsområde bankfiske I til bankfiske II er sikkerhetsmessig forsvarlig i den angitte sommerperioden. Utvidelsen anses heller ikke å være til ugunst for andre aktører i fiskerinæringen.

blakveitefeltet 1

Foto: Petter Myklebust

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.