Føringstilskuddet

Styret i Norges Kystfiskarlag har gjort følgende vedtak om føringstilskuddet i styremøtet 29. oktober:

Norges Kystfiskarlag mener en fjerning av føringstilskuddet vil føre til negative konsekvenser for en rekke lokalsamfunn langs kysten. Ettersom føringstilskuddet brukes til støtte i forbindelse med transport av fisk fra steder som ikke har egne fiskebruk, vil en fjerning av dette bidra til lengre vei for fiskeren for å få levert fangsten sin. Norges Kystfiskarlag ser med bekymring på en slik utvikling. Forslaget vil i tillegg til å bidra negativt sett i lys av miljø- og distriktspolitiske hensyn, på sikt føre til at fiskeriaktiviteten vil avta i flere områder. Norges Kystfiskarlag mener at det også for fremtiden må være staten, og ikke det enkelte salgslag sin oppgave å dempe de negative virkningene ved sentraliseringspolitikken. Av denne grunn bør føringstilskuddet opprettholdes.

Leserinnlegg - hevet kvotetak uten ryggdekning

Vår ref.: Presse 13/2017                          Vår dato: 26.07.17

Leserinnlegg

Sandberg flytter på vedtatte politiske målsetninger uten ryggdekning hos hverken kystbefolkningen eller Storting

Rett før ferien for de folkevalgte vedtok fiskeriministeren å heve kvotetaket for kystflåten. Norges Kystfiskarlag mener Per Sandberg med dette viser at han setter fiskeflåtens frie tilpasning over målsetningen om en differensiert flåte. Det er en differensiert flåte som sørger for arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten. Dette vil påvirke kystsamfunnene uheldig ved at man får færre og større fiskebåter som igjen fører til mindre aktivitet på land.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.