Forhandlingsmøte med Russland

arne pedersen

Kystfiskarlaget deltar i viktig forhandlingsmøte med Russland for neste års kvoter

Styreleder Arne Pedersen stiller til forhandlingsmøte i den norsk-russiske fiskerikommisjonen sammens med blant annet styreleder Kjell Ingebrigsten fra Norges Fiskarlag. Her skal man blant annet bli enige med Russland om neste års kvoter. Norges Kystfiskarlag setter stor pris på det gode samarbeidet man har med Russland om en bærekraftig utnyttelse av våre felles bestander. Dette er et eksempel på god fiskeriforvaltning av felles bestander som sikrer høy verdiskapning for næringen og Norge.

Som påpekt i pressemelding fra Nærings og fiskeridepartementet har Norge har fiskeriavtaler med flere land, men forhandlingene med Russland kommende uken den aller viktigste. Her skal det forhandles om den verdifulle torsken i Barentshavet, som er avgjørende for både skreisesongen og tørrfiskeksporten.

"- Vi forhandler om selve livsgrunnlaget for alle som lever av fiske, så klart at dette er viktig for veldig mange samfunn langs kysten. Men også for nasjonen. Sjømateksporten gir betydelige eksportinntekter til landet, og har de siste årene satt stadig nye rekorder, sier Sandberg.

Forhandlingene fastsetter hvor store kvoter som skal fiskes, og Norges andel av disse. Det skal forhandles om kvoter for torsk, hyse, lodde, uer og blåkveite. Alt i alt vil det handle om langt over 1 million tonn fisk."

Norsk-russiske fiskeriforhandlinger

Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon møtes denne uken i Kazan i Russland for å fastsette totalkvotene for fangst på fiskebestandene i Barentshavet. Norges Kystfiskarlag, ved leder Arne Pedersen, er representert i den norske delegasjonen.

I fiskeriforhandlingene fastsettes totalkvoter for fangst på felles fiskebestander i Barentshavet, hvor kvotene fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland. Partene avtaler også gjensidig fiskeadgang i hverandres økonomiske soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert.
Gjennom de årlige kvoteavtalene fastsettes også viktige reguleringstiltak som skal sikre en bærekraftig og forsvarlig ressursforvaltning. Totalkvote for torsk, hyse, lodde, uer, snabeluer, sei, kveite og sild blir fastsatt i de årlige forhandlingene. 
fiskeriforhandlinger
Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen. Foto: Privat.

Norsk-russiske fiskeriforhandlinger i gang

I dag starter de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og Russland, som i år finner sted i Ålesund. Her forhandles det om de norsk-russiske fellesbestandene i Barentshavet. Norges Kystfiskarlag, ved leder Arne Pedersen, er representert i den norske delegasjonen.

I fiskeriforhandlingene fastsettes totalkvoter for fellesbestandene i 2019, herunder nordøstarktisk tork, nordøstarktisk hyse, blåkveite og snabeluer. Kvotene fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland. Partene avtaler også gjensidig fiskeadgang i hverandres økonomiske soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert.

Gjennom de årlige kvoteavtalene fastsettes også viktige reguleringstiltak som skal sikre en bærekraftig og forsvarlig ressursforvaltning. 

Før helgen kunngjorde ICES at de ikke kommer til å anbefale et loddefiske i Barentshavet i 2019. Norges Kystfiskalag mener at lodda er en viktig nøkkelbestand i Barentshavet og at bestandens hovedfunksjon må være som matkilde for andre kommersielt viktige arter. Dette gjelder ikke minst utsatte arter som kysttorsk, uer m.fl, men også kongekrabbe.

fiskeriforhandlinger

Foto: Norges Kystfiskarlag. Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen.

 

Fakta om fiskerisamarbeidet (kilde Nærings- og fiskeridepartementet):

  • Det forhandles om fellesbestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, lodde, blåkveite og snabeluer.
  • Forhandlingene ledes av assisterende departementsråd Arne Benjaminsen på norsk side, og Ilja Sjestakov som er viselandbruksminister i Russland og leder av Det føderale fiskeribyrået.
  • Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland er formalisert gjennom avtaler fra 1975 og 1976.
  • Det er i år 48. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen.
  • Avtalene legger særlig vekt på tiltak for å bevare bestandene og koordinere fiskerivitenskapelig forskning.
  • Partene fastsetter totalkvoter og fordeler kvotene mellom Norge, Russland og tredjeland. Parteneavtaler også gjensidig rett til å delta i fisket i hverandre sine soner og bytter kvoter.
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.