Mattilsynet avklarer om bruk av sjøvann

Mattilsynet har besvart Norges Kystfiskarlag sin henvendelse om utfordringer knyttet til bruk av sjøvann til renhold og oppbevaring av fisk.

Sjøvannskvaliteten i enkelte havner kan være forurenset (fekal forurensning samt oljerester, etc.). Aktiv bruk av sjøvann til renhold av fartøy og containere under slike omstendigheter vil derfor kunne forurense både vannpumpe, innredning og utstyr.

Status i den enkelte havn med tanke på sjøvannets beskaffenhet er en vurdering fiskerne må ta i samråd med fiskebruket. Dersom sjøvannet er forurenset bør man gå i dialog med fiskebruket om å legge til rette slik at renhold/ spyling kan gjøres på en hygienisk måte, da ved å sikre tilgang på renset vann og spyleslange fra land, slik dere beskriver.

Mange fiskebruk bruker allerede i dag sjøvann i sin produksjon, og dette er renset. Dette tilsier at det med relativt enkle grep kan legges til rette for spyling av båtene med rent sjøvann, noe som også vil løse utfordringene knyttet til bruk av ferskvann i kuldeperioder.

Inntil dette kommer på plass bør man som et minimum være oppmerksom på å ikke benytte forurenset vann på de delene av utstyret som er i direkte kontakt med fisken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Vann fra havnebasseng er urent og skal ikke brukes til renhold av utstyr eller til oppbevaring av fisk».

Hjemmelen for dette fokuspunktet ligger i Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 852/ 2004, Vedlegg I, del A, II Hygienebestemmelser, herunder punkt 2, 4a og 4b:

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal så langt det er mulig, sikre at råvarer beskyttes mot forurensning, idet det tas hensyn til all foredling som råvarene senere skal gjennomgå.

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som produserer råvarer av animalsk opprinnelse, skal treffe egnede tiltak for, når det er relevant, å:

  1. holde alle lokaler og innretninger som brukes i forbindelse med primærproduksjon og tilknyttede aktiviteter, rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring.
  2. holde utstyr, beholdere, kasser, kjøretøyer og fartøyer rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring.

Ønsker avklaring fra Mattilsynet

I etterkant av utsendingen av Mattilsynets informasjonsskriv om fokusområder ved tilsyn i 2018, har Norges Kystfiskarlag mottatt henvendelser fra medlemmer vedrørende praksis om bruk av vann fra hvnebasseng til renhold av utstyr og oppbevaring av fisk. I denne forbindelse har Norges Kystfiskarlag påpekt en del praktiske utfordringer dette per i dag vil medføre for store deler av sjarkflåten. 

Dersom det forbys å bruke sjøvann, fordrer det imidlertid at fiskerne sikres tilgang på vann og spyleslange fra land, som kan benyttes til dette formålet. Norges Kystfiskarlag er kjent med at det er få eller ingen fiskemottak som i dag har slikt utstyr for bruk i båten, og nedspyling av rommet etter et sjøvær må gjøres når kontainere er oppe ved havn. Vi mener derfor det er naturlig at det kommer et eventuelt påbud om tilgang på vann og spyleslange for det aktuelle fiskemottaket, før bruk av sjøvann forbys, og har bedt om nærmere dialog med Mattilsynet på hvordan fiskere praktisk skal løse dette uten å risikere regelverksbrudd under årets tilsyn.

Vår henvendelse til Mattilsynet finner du her.

Mattilsynet sitt informasjonsskriv om fokusområder ved tilsyn finner du her

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.