Arealkonfliktene i Lofotfisket

Norges Kystfiskarlag behandlet høringen om lokal forskrift for øst-Lofoten i arbeidsutvalgsmøte 6. desember. Fiskeridirektoratets forslag støttes i all hovedsak.

Evaluering av bruk av pingere i Vestfjorden

Fiskeridirektoratet skal evaluere påbudet om bruk av pingere ved garnfiske i Vestfjorden etter årets vinterfiske. Norges Kystfiskarlag skal bidra i dette arbeidet. Samtidig melder Nærings- og Fiskeridepartementet på sine nettsider at 2021 vil være et overgangsår, som betyr at fiskerimyndighetene inneværende sesong vil ha fokus på å veilede fartøyene, og ikke reagere hvis utstyret ikke er korrekt. Vi er opptatt av å skaffe oss best mulig kunnskap om påbudet gir en reell effekt ved nedgang av bifangst. Denne kunnskapen vil også være til stor fordel for næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Ber fiskere om å registrere erfaringer

Gjermund Langedal ved Utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet sier at det er viktig at ødelagte pingere tas vare på, og ber fiskere registrere hvilken pingertype man har brukt, hvor mange man har mistet og skadet, samt hva årsaken til dette er. 

Ba om testing før påbud

Bjørn Jensen, som er styremedlem i Norges Kystfiskarlag sier det er bra at bruken av pingere skal evalueres og at myndighetene nå legger seg på en veiledende linje denne sesongen, i tråd med Kystfiskarlagets anmodning. Han mener mye "støy" om ordningen kunne vært unngått hvis ting hadde blitt gjort i riktig rekkefølge fra start. 

I høringsrunden rundt spørsmålet om påbud av pingere i høst stilte Kystfiskarlaget spørsmål om hvor godt utprøvd pingerne var på bunnsatte garn, og påpekte risikoen for at pingerne kan ødelegges under haling. Derfor foreslo vi at det i første omgang ble innført som en prøveordning, hvor både fartøy som bruker konvensjonelle spill/islandsskive og haleapparat/garndrager ble nærmere utprøvd. På denne måten kunne man fått mer kunnskap om hvordan ulike pingerne tåler bruk gjennom en sesong, og man vil også få tid til å innhente mer nøyaktige data på hvor mye nise som fås som bifangst. 

Norges Kystfiskarlag har på egen hånd allerede startet jobben med å innhente mest mulig erfaring fra fiskerhold, som forhåpentligvis kan brukes i et evalueringsarbeid av pingerpåbudet, avslutter Jensen.

 

Leserinnlegg - fiskeripolitikk legger rammer for topp kvalitet

kvalitet pa darlig utbldd fiskForskningen klar på hva som gir dårlig kvalitet

I følge matforskningsinstituttet NOFIMA er vesentlige deler av fiske­råstoffet dårlig utblødd, har spalting og har slag­ og klemskader. Feilene forplanter seg til sluttproduktene og gir seg utslag i blant annet høyere kostnader i produksjonen, lavere priser på sluttprodukt og dårlig omdømme. Dette stemmer med markedets respons på kvaliteten på norsk fisk. Dette stemmer med det fiskerne selv kan se, hvis de vil se.

ØNSKER AT FISKERE RAPPORTERER ERFARINGER MED PINGERE

Fra 1. januar til og med 30. april er det fra i år påbud med akustiske pingere i garnfisket i Vestfjorden. Hensikten er å redusere bifangst av sjøpattedyr, og da spesielt nise.

Bjørn Jensen, styremedlem i Norges Kystfiskarlag sier at laget så langt har mottatt noen meldinger fra medlemmer om at pingere blir ødelagt etter kort tids bruk, og er derfor opptatt av at man får samlet inn mest mulig informasjon fra fiskere om hvordan pingerne fungerer i bruk gjennom vintersesongen. Vi ber derfor om at medlemmer rapporterer inn sine erfaringer på våre nettsider www.norgeskystfiskarlag.no, under fanen om oss - kontakt oss.

I høringsrunden rundt spørsmålet om påbud av pingere stilte Kystfiskarlaget blant annet spørsmål om hvor godt utprøvd pingerne var på bunnsatte garn, og påpekte risikoen for at pingerne kan ødelegges under haling. Vi stilte også spørsmålstegn rundt de faktiske kostnadene. Derfor foreslo vi at det i første omgang ble innført som en prøveordning, hvor både fartøy som bruker konvensjonelle spill/islandsskive og haleapparat/garndrager ble nærmere utprøvd. På denne måten kunne man fått mer kunnskap om hvordan ulike pingerne tåler bruk gjennom en sesong, og man vil også få tid til å innhente mer nøyaktige data på hvor mye nise som fås som bifangst.

Ettersom Kystfiskarlaget ikke fikk gehør for sitt syn hos myndighetene ønsker vi på egen hånd å innhente mest mulig erfaring fra fiskerhold, som forhåpentligvis kan brukes i et evalueringsarbeid av pingerpåbudet, avslutter Jensen.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.