Landsmøte 2018

Norges Kystfiskarlag avholder landsmøte i Svolvær 8. og 9. mai 2018.

Selv om programmet ikke er ferdigspikret enda, kan vi avsløre hovedtema, som i anledning vårt 30-års jubileum ønsker å sette fokus på rekruttering til fiskeriene. Vi spør oss hvem vi kommer til å møte på havet om 30 år og hvordan fremtidens kystfiske vil se ut.

Så hold av datoene for en hyggelig sammenkomst i Svolvær i mai. Programmet vil bli lagt ut når det er klart.  

Landsmøte 8. og 9. mai 2018

Norges Kystfiskarlag inviterer til landsmøte og fiskeripolitisk debatt om sjarkflåtens fremtidige rammebetingelser i Svolvær 8. og 9. mai. 

I år er det 30 år siden Norges Kystfiskarlag ble stiftet og dette markes blant annet med et landsmøteprogram fullspekket av en høyaktuell fiskeripolitisk agenda, hvor landsmøtesaker og debatt vil gjenspeile dette. Det vil bli festmiddag på kvelden 8. mai. I tillegg har vi et spennende konferanseprogram 9. mai, hvor fiskere, forskere, politikere og fagmiljø får anledning til å debattere fremtiden for kystfiskeren i lys av kvotesystem, rekrutteringsmuligheter og teknologi.

Konferansen har vi gitt navnet "Fremtidens kystfisker - Hvem ror havet om 30 år"? Her utfordrer vi forvaltningen, ved fiskeriminister Per Sandberg og fiskeridirektør Liv Holmefjordb til å si noe om hvilke kriterier som danner grunnlag for adgangsbegrensninger og lukking av fiskerier. Forskere fra Sintef, UiT og Nofima kommer for å snakke om rekruttering og generasjonskifte i fiskeriene og fremtidsutsikter ut i fra dette. I tillegg får vi presentert ferske resultater fra FHF-prosjektet "Fremtidige effekter av strukturering på sjø og land". Avslutningsvis blir det fiskeripolitisk debatt om sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem.

Programmet finner du her Landsmøteprogram.pdf

Det har vært stor interesse for landsmøtet, og mange påmeldinger. Da det ikke er plass til flere deltakere oppfordrer vi interesserte til å følge med streamingen på vår facebook-side.

 

Landsmøte i Bodø 14. og 15. september

Norges Kystfiskarlag holder i år landsmøte i Bodø, den 14. og 15. september.

Hovedtema for møtet vil være kampen om arealene og ressursene i havet.

Program vil bli lagt ut nærmere, og vi oppfordrer alle til å allerede nå holde av datoene.

Nytt landsstyre i Norges Kystfiskarlag

Norges Kystfiskarlag har gjennomført digitalt landsmøte. Som del av dette har det også blitt valgt nytt landsstyre.

Følgende representanter utgjør det nye landsstyret i Norges Kystfiskarlag:

 

Leder: Tom Vegar Kiil, Rotsund, Nordreisa.                                                  

Nestleder: Petter Borgvatn Myklebust, Flakstad.                                                        

 

Styremedlemmer:

Alice Roseth Helleberg, Ræge - Sola                                                              

Roger Løvdal Nilsen, Tvedestrand                                                    

Tommy Pettersen, Hammerfest                                          

Arne Pedersen, Vestre-Jabobselv, Vadsø                                                      

Bjørn Jensen, Moskenes                                                                    

 

Varamedlemmer:

Bent Gabrielsen¸ Vannvåg - Karlsøy                                                  

Bent Roger Johansen, Myre – Øksnes

Inger Rolfsdatter, Gamvik                                                    

Annika Hamborg Refsaas, Sørreisa                                                  

Geir Egil Smenes, Ørskog                                      

 

Engasjert leder

Nyvalgt leder, Tom Vegar Kiil sier at det er med ærefrykt han tar over som leder i Kystfiskarlaget, men også pågangsmot.

-Norges Kystfiskarlag har vært bygget opp og drevet av kystfiskere - for kystfiskere. Jeg har stor beundring for alle de som gjennom lagets 30 år lange historie har påtatt seg verv, gitt av seg selv og stått i ilden for kystfiskernes innflytelse i fiskerinæringa. Laget gjennomgår nå et generasjonsskifte. Kiil tror det at man har fått en styresammensetning bestående av god geografisk spredning, kjønnsmessig balanse og kompetanse fra ulike fiskerier ispedd en god porsjon ungdommelig mot, vil være et positivt element i jobben som kystflåtens talerør opp mot myndighetshold. Han håper flere kystfiskere ser seg tjent med å organisere seg i laget, da tiden vi er inne i vil bli avgjørende for kystfiskeren og kystsamfunnene. I dette bildet skal Norges Kystfiskarlag være en tydelig representant for begge deler og jobbe for reguleringer som sikrer lokal utnyttelse av fiskeriressursene – både på sjø og land. Dette er avgjørende for å beholde levende kystsamfunn.

Måtte avlyse ordinært landsmøte

Koronasituasjonen gjorde at landsstyret i vår besluttet å avlyse det fysiske landsmøtet med fagtema, debatt og sosialt program, som opprinnelig var planlagt gjennomført i Bodø 14. og 15. september. I stedet ble det lagt opp til en forenklet digital avstemning, hvor kun landsmøtets lovpålagte saker ble behandlet.

Daglig leder Annsofie Kristiansen sier det var knyttet en del spenning til hvordan deltakelsen ville bli gjennom en digital gjennomføring. Det ble derfor også lagt opp til en manuell løsning på papir for de som ikke hadde tilgang til smarttelefon eller pc, eller som av andre grunner ikke ønsket å stemme digitalt. - Vår målsetning var likevel at flest mulig skulle stemme digitalt og at oppslutningen skulle tilsvare minimum det som har vært vanlig på våre ordinære landsmøter. Det er derfor gledelig å se at oppslutningen var større enn tidligere år, og at det store flertallet av medlemmer som deltok valgte den digitale løsningen. Vellykket gjennomføring til tross har Kystfiskarlaget som målsetning å arrangere medlemsmøte med debatt, foredragsholdere og sosialt program på et senere tidspunkt.

Nytt styre i Norges Kystfiskarlag

15.06.16

Følgende styre ble valgt på Norges Kystfiskarlags landsmøte 12 og 13 mai i Mortsund.

Avbildet fra venstre : Steinar Friis (styremedlem), Paul Jensen (styremedlem), Arne Pedersen (styreleder), Sigmund Moe (styremedlem), Bent Gabrielsen (styremedlem), Ståle Kjelstrup (styremedlem), Kjell Olav Halland (nestleder).

Foto: Norges Kystfiskarlag

Det nye styret i Kystfiskarlaget

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.