Henstillingsområde for snurrevad ved Henningsvær

Fiskeridirektoratet har besluttet å opprette et henstillingsområde for snurrevad sør for Henningsvær som er ekslusivt tilgjengelig for fiske med snurrevad. Henstillingsområdet har virkning fra mandag 8.mars 2021 kl.12.00 til 15.april 2021. 

Begrensninger for fiske med snurrevad som følger av Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2021 og annen lovgivning, må overholdes. 

Foreslått henstillingsområde utenfor Henningsvær har følgende koordinater:

1. N 68° 07.65 E 014° 09.85
2. N 68° 04.50 E 014° 09.80
3. N 68° 04.50 E 014° 14.10
4. N 68° 08.10 E 014° 150

 

Fiskeridirektoratet region Nord påpekte i sitt vedtak at henstillingsområder skal opprettes der det er behov for det, og ikke før behovet oppstår. Kystfiskarlaget stilte seg dermed kritisk til opprettelsen av henstillingsområdet, da det så langt ikke er registrert konflikter i området. I svar til Fiskeridirektoratet henviste Kystfiskarlaget til forkastregelen, som vil være overordnet henstillingsområdet.

Kystfiskarlaget stiller seg videre spørrende til hvorfor særegne henstillingsområder for snurrevad ikke var tema i de ordinære høringsrundene om lokal regulering i Lofoten, men i stedet melder seg som krav like etter reguleringen har tredd i kraft og andre redskapsgrupper har etablert aktivitet i området. Faststående bruk i området ble påkrevd flyttet innen henstillingsområdet tredde i kraft.  

henstillingsomrade snurrevad henningsvaer fdir 08032021

Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet

Høringssvar - Lokal forskrift Lofoten 2019

Norges Kystfiskarlag har gitt innspill til den lokale reguleringen av kommende års Lofotfiske.

Vi har anbefalt påbud om røkting av line, som per i dag ikke har vært omfattet av røktingsplikt på lik linje med eksempelvis garn. Vi har også påpekt behovet for et AIS.påbud, både som sikkerhets- og kotrolltiltak.

Reguleringer for Lofotfisket 2019 vedtatt

De lokale reguleringene i Lofoten trer i kraft 1. mars og varer til 15. april. Geografisk område er definert med fangstruter og inkluderer i år også Værøy og Røst.

Erfaringer fra lofotfisket i 2018 er gode og Fiskeridirektoratets intensjon er å ikke regulere fisket mer enn nødvendig. Samtidig ønsker direktoratet å legge forholdene til rette for at man kan få til et direktefiske etter sei med snurrevad nattestid. Direktefiske etter torsk er ikke tillatt mellom kl. 20:00 og 06:00.

Nye regler

Nytt i år er regler for merking av faststående redskap og melding om setting av redskap til kystvaktsentralen både på inner- og yttersiden av Lofoten. Redskap som står ute over tid skal meldes inn ukentlig. Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau i fangstrutene 00-10, 00-46, 00-47 og 00-48. Det er også satt som nytt krav at line skal røktes annenhver dag.

Fangstrutene finnes som vedlegg til J-melding nr. 11/2019

Godt samarbeid

Fiskerne må følge de ordensregler som er satt, men vi understreker at en viktig forutsetning for en vellykket sesong er at de forskjellige redskaps- og fartøygruppene samarbeider godt med hverandre på feltet.

Til slutt minner vi om at ved bruk av snurrevad er det kun tillatt å bruke fiskepose med kvadratmasker nord for 64° N.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.