Klager på vedtak om leteboring ved Trænarevet

Norges Kystfiskarlag har klagd inn Miljødirektoratets vedtak om å tillate boring av letebrønn sør av Lofoten.

Med bakgrunn i at området er viktig oppvekst- og gyteområde for flere fiskesalg og at omsøkte område også er kategorisert som sårbart med hensyn til korallrevene på Trænabanken, krever Norges Kystfiskarlag at myndighetene vurderer søknaden særskilt, til tross for at området allerede er åpnet. Fiskerinæringen er per i dag underlagt restriksjoner i form av fiskeforbud med bunnredskaper i samme områder på grunn av korallforekomster. Det virker paradoksalt dersom området kan benyttes uten konsekvenser for annen næringsvirksomhet.

Miljødirektoratet besluttet i vedtak av 16. juli 2019 å gi tillatelse til boring av letebrønn 6611/1-1 Toutais i PL896. Norges Kystfiskarlag ba i klage av 5. august om at tillatelsen trekkes tilbake i påvente av ny, helhetlig behandling hvor det sannsynliggjøres hvilken ny kunnskap som tilsier at det er forsvarlig med oljevirksomhet i dette området.

Norges Kystfiskarlag har i forbindelse med reviderings- og oppdateringsarbeid med de overordnede forvaltningsplanene for havområdene blant annet påpekt at myndighetene ikke tar hensyn til ny kunnskap i tilstrekkelig grad. Gjeldende TFO-ordning nevnes i denne sammenheng som ett eksempel.

Det vises for øvrig til at Stortinget har vedtatt at norske havområder skal forvaltes med en helhetlig og økosystembasert tilnærming. Norges Kystfiskarlag opplever ikke at Miljødirektoratets vedtak om å gi tillatelse til boring av letebrønn i områder som er av stor viktighet for fiskeriene, og som er miljømessig sårbare, er i overenstemmelse med Stortingets vedtak.

Norges Miljøvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom har også påklaget Miljødirektoratets vedtak

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.