Anmoder til gjennomgang av praksis rundt etterbetaling og dynamisk minstepris

Norges Kystfiskarlag mottar for tiden flere henvendelser fra medlemmer som ønsker oppklaring i hvordan privatavtaler mellom fisker og kjøper, hvor fisker får etterbetalt, påvirker prosessen med fastsetting av dynamisk minstepris. 

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag er kjent med at den etterbetaling som foretas innenfor en periode på 14 dager etter leveransen vil medregnes i beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen, mens etterbetaling som foretas senere enn dette ikke blir det, og på denne måten heller ikke blir regnet med i beregningsgrunnlaget. Ettersom det i dag ikke foreligger noen krav i forhold til tidsrom for når en eventuell etterbetaling skal finne sted, frykter Norges Kystfiskarlag at dette kan bidra til å så tvil om rettmessigheten til den dynamiske minsteprisen.

Norges Kystfiskarlag anmoder derfor Råfisklaget til å redegjøre nærmere for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningsgrunnlaget, samt vise til tall som kan tydeligjøre både omfanget og frekvensen av etterbetalingen for torsk og andre arter underlagt dynamisk minstepris foregående år og så langt i år. Hvis det dreier seg om store beløp som unndras i beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen, må dette tas opp som sak i neste prisforhandling slik at modellen kan justeres. 

Kystfiskarlagets henvendelse til Råfisklaget kan leses i sin helhet her

Vinterens nye minstepriser for fisk

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk for kommende vintersesong. Partene ble i forhandlingene også enige om en dynamisk minsteprismodell for hyse. Det blir iverksatt en prøveordning for hyse fra og med 17. desember. Modellen bygger på samme prinsipp som for torsk og sei, med noen justeringer.

Den dynamiske minsteprisen for snørefanget hyse (referansen for hyseprisene) framkommer av følgende formel og vekting: 0,9 ganger snittpris oppnådd for fersk hyse fra fartøy som drifter med line/autoline + 0,9 ganger snittpris oppnådd for fersk hyse fra fartøy som drifter med snurrevad + 0,75 ganger snittpris for eksportert fersk hyse. Summen deles på 3.

I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk, oppjusteres prisforskjellen mellom torsk 2,5-6,0 kg (referansestørrelsen) og torsk over 6,0 kg med ekstra kr 0,25, slik at forskjellen nå blir kr 1,00 mot tidligere kr 0,75.

Detaljer om de dynamiske og øvrige minstepriser vil framgå av oversikten over de til en hver tid gjeldende dynamiske minsteprisene for torsk, hyse og sei på www.rafisklaget.no.

Øvrige endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 17. desember.

framgår av følgende oversikt:

Endringer i minstepriser for fisk

Lyr over 2,0 kg                         kr 16,00           (+ kr 1,00)

Lyr 1,0-2,0 kg                           kr 13,00            (+ kr 1,00)

Lyr under 1,0 kg                       kr   7,50            (+ kr 1,00)

Rødspette over 650 g                kr  9,00            (+ kr 1,00)

Rødspette under 650 g              kr  8,00           (+ kr 1,00)

Rogn av torsk                           kr  6,50           (+ kr 1,00)

Lever av torsk                          kr  4,50           (+ kr 0,75)

Hau av torsk til konsum            kr  0,50            (+ kr 0,15)

Det vises til komplett prisliste som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.

For utfyllende kommentarer:

Administrerende direktør Svein Ove Haugland        mobil 908 80 021

Avdelingsdirektør, Omsetning Charles A. Aas         mobil 913 03 928

 

 

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.