Naturvernforbuindet i Troms arrangerer Fjordtoktet 2018. Her samles båter og folk i Tromsø 17.-18. august, til markering mot miljøskadelig oppdrett. Det blir fagseminar, kultur og bred debatt. Programmet for arrangementet finner du her: 

plakathvitskrift 002 003

fiskeoppdrettNorges Kystfiskarlag krever i et brev til Fiskeridirektoratet umiddelbart forbud mot bruk av flubenzuroner i bekjempelsen av  lakselus. Stoffet har høy dødelighet for skalldyr - både arter som vi utnytter økonomisk og arter som er en del av næringskjeden i havet.

 

NRK skriver i dag følgende:

"10. august 2016 kl. 07:26 Vil ha laksen på land

Et norsk-skotsk selskap har utviklet en landbasert tank for lakseoppdrett som er kommersielt lønnsom. Og med det kan norske fjorder bli overflødige, ifølge Klassekampen. – Landbasert lakseoppdrett er ikke noe som kommer om fem eller ti år. Det er her nå, og vår tank er beviset, sier direktør Arve Gravdal i selskapet Niri til avisen. Selskapet har satt verdens største landbaserte oppdrettstank for laks i drift. Tanken, som står i Skottland, rommer 1.600 kubikkmeter."

Norges Kystfiskarlag mener det er fornuftig å flytte oppdrett på land. Med de midlene som er tilgjengelig i oppdrettsnæringen burde det i mye større grad satses på eget initiativ av næringen på landbasert oppdrett. Listen er nå i ferd med og legges av selskapet Niri og Norges Kystfiskarlag forventer næringen nå flytter oppdrett på land, og at myndighetene legger til rette for, samt stiller krav til dette. Ved å flytte oppdrett på land får man blant annet:
- Kontroll over utslipp av fiskefôr, som villfisk nå beiter på, noe som gjør at mange ikke ønsker spise villfisken.
- Kontroll over utslipp av kjemikalier som kan skade skalldyr, fisk og oppvekst og gyteområder for fisken
- Kontroll over rømminger som reduserer trussel mot villaksen
- Redusert arealkonflinkt i kystsonen. Her er det allerede mange andre aktører enn fiskere som kjemper om plassen

Du kan for øvrig se bilde og lese mer om oppdrettstanken her: http://niri.com/

Foto: Niri.com

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.