Anmoder til gjennomgang av praksis rundt etterbetaling og dynamisk minstepris

Norges Kystfiskarlag mottar for tiden flere henvendelser fra medlemmer som ønsker oppklaring i hvordan privatavtaler mellom fisker og kjøper, hvor fisker får etterbetalt, påvirker prosessen med fastsetting av dynamisk minstepris. 

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag er kjent med at den etterbetaling som foretas innenfor en periode på 14 dager etter leveransen vil medregnes i beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen, mens etterbetaling som foretas senere enn dette ikke blir det, og på denne måten heller ikke blir regnet med i beregningsgrunnlaget. Ettersom det i dag ikke foreligger noen krav i forhold til tidsrom for når en eventuell etterbetaling skal finne sted, frykter Norges Kystfiskarlag at dette kan bidra til å så tvil om rettmessigheten til den dynamiske minsteprisen.

Norges Kystfiskarlag anmoder derfor Råfisklaget til å redegjøre nærmere for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningsgrunnlaget, samt vise til tall som kan tydeligjøre både omfanget og frekvensen av etterbetalingen for torsk og andre arter underlagt dynamisk minstepris foregående år og så langt i år. Hvis det dreier seg om store beløp som unndras i beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen, må dette tas opp som sak i neste prisforhandling slik at modellen kan justeres. 

Kystfiskarlagets henvendelse til Råfisklaget kan leses i sin helhet her

Haugland ny råfisklagsdirektør

Styret i Norges Råfisklag har i møte 19. februar 2018 ansatt Svein Ove Haugland (58) som ny administrerende direktør. Haugland tiltrer stillingen 1. august 2018 når dagens direktør Trygve Myrvang fratrer etter eget ønske etter 35 år i lagets tjeneste. Styret er svært tilfreds med at Haugland har takket ja til stillingen.

Haugland har vært ansatt i Råfisklaget siden 1990. Han har hatt ulike stillinger som IT-sjef, controller, direktør for strategi og samfunnskontakt og nå sist som assisterende direktør siden 2007.

Styreleder Johnny Caspersen uttaler: «Det er en godt erfaren og vel kvalifisert kontinuitetsbærer som nå blir ny administrerende direktør i Norges Råfisklag.»

Norges Kystfiskarlag støtter Caspersens uttalelse, og benytter anledningen til å gratulere Haugland med tittelen som administrerende direktør i Råfisklaget fra og med august 2018.

Råfisklaget presenterer de nye minsteprisene

Ved å klikke på linken under kan du lese mer om minsteprisene fra Råfisklaget sitt møte. "Norges Råfisklag og fiskeindustrien ved Sjømat Norge, NSL og Fiskekjøpernes forening ble i dag enige om vinterens minstepriser for fisk. Minsteprisene øker for alle størrelser av torsk, mens de justeres ned for hyse, sei og torskehoder. Også for uer, lyr og torskelever justeres minsteprisene opp."

http://www.rafisklaget.no/portal/pls/portal/docs/1/3463794.PDF

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.