Behov for økt kunnskap om kveitebestanden

Norges Kystfiskarlag avholdte arbeidsutvalgsmøte 16. desember 2019, og i den forbindelse ble følgende vedtak gjort vedrørende kveitefisket i Nord-Troms og Vest-Finnmark (sak 13.3):

«Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag deler bekymringen når det gjelder beskatningen av kveite. Arbeidsutvalget ønsker økt fokus og større kunnskap om bestand og beskatning, og krever at myndighetene følger opp sitt kontrollansvar i henhold til gjeldende regelverksbestemmelser. Det foreligger allerede forbud mot mono- og multifilamentgarn, og her må kontrollmyndighetne påse at regelverket etterleves.

Arbeidsutvalget ber om at det innføres krav til rapportering ihht. Utøvelsesforskriftens § 30, også innenfor grunnlinjen allerede fra 1.1.2020 for å øke kunnskapen om fiskeriaktivitet, med bakgrunn i at forskningsinnsatsen på kveite er svært begrenset og at det er kommet flere meldinger fra fiskere i løpet av den siste tiden som er bekymret for den store beskatningen det er på kveiteressursene langs store deler av kysten. § 32 i Havressursloven (lokale reguleringer og utvalg) gir NFD/Fiskeridirektoratet myndighet til dette innenfor dagens regelverk, og det oppfordres i denne sammenheng til at man benytter adgangen til lokale reguleringer for å iverksette et nødvendig og målrettet tiltak som vil øke kunnskapsgrunnlaget til kveitebestanden nord for 62 grader N vesentlig.

Av andre tiltak som dessuten bør vurderes nærmere er en grundigere gjennomgang av øvre bruksmengde, utvidet fredningstid og røktingsfrekvens. Innføring av periodekvoter (eksempelvis månedskvoter) er også tiltak som kan vurderes.

Arbeidsutvalget ber myndighetene igangsette de nødvendige tiltak som kreves for å øke kunnskapen og beskatningen av kveite allerede fra og med 1.1.2020, og anmoder fiskerimyndighetene til å gjøre nødvendige regelverskendringer som påkreves for dette. Ut over dette må kveitereguleringen tas opp som egen sak til reguleringsmøtet i 2020, samt følges opp som prioritert bestand også kommende år».

Lokal regulering for Lofotfisket er fastsatt

Fiskeridirektoratet har nå fastsatt forskrift om lokal regulering av lofotfisket i 2021. Nytt av året er at Fiskeridirektoratet og Kystvakten kan ilegge overtredelsesgebyr for brudd på forskriften. Det blir ikke innført garnbegrensninger slik enkelte har tatt til orde for.

Forskriften gjelder fra 1. mars og vil være gyldig til 15. april. I store trekk er forskriften en videreføring av forskriften fra i fjor med unntak av paragrafen om overtredelsesgebyr.

– Manglende inn- og utmelding av faststående redskap har vært et problem og vi har tidligere brukt store ressurser på å få fiskerne til å melde fra om at redskap er tatt opp fra sjøen. Med mulighet for å kunne ilegge overtredelsegebyr for brudd på meldeplikten håper vi å unngå å bruke timer i telefonen for å få fiskere til å melde fra til Kystvaktsentralen, sier førsteinspektør Trond L. Blom i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Fiske etter torsk (skrei) i Lofoten fører av og til med seg brukskonflikter og kamp om fiskeplassene. Mange hadde derfor i forkant av årets sesong spilt inn forslag om å innføre begrensing i hvor mange garn ett fartøy kan sette.

– Men etter nøye vurdering har Fiskeridirektoratet valgt å ikke innføre garnbegrensning, sier Blom.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.