Kystfiskarlaget ønsker Venstre velkommen i regjering

Regjeringserklæringen som ble lagt fram i går har flere punkter Kystfiskarlaget ønsker velkommen.

Med Venstres inntog i regjering håper vi blant annet å se en «grønnere» fiskeripolitikk som tør å ta tak i de utfordringene som næringa står overfor i klimaspørsmålene.

Rekruttering og økt verdiskapning av fisk og sjømat 

Vi er svært tilfredse med at regjeringen freder petroleumsvirksomhet og videre konsekvensutredning i havområdene utenfor LoVeSe og Mørefeltene i kommende periode. I tillegg vil vi trekke frem satsingen på økt verdiskapning av hver kilo fisk og andre marine ressurser, samt arbeidet med rekrutteringstiltak i næringen som særlig positive elementer i regjeringserklæringen. Dette er saker Kystfiskarlaget har fremmet som viktige saker for kystflåten, og som vi har jobbet politisk for å øke fokuset på gjennom de siste årene.

Videre strukturering er uklokt

Kystfiskarlaget registrerer samtidig at det legges opp til videre struktureringsmuligheter i fartøygruppen over 11 meter og at man vurderer strukturering også for fartøygruppen under 11 meter. Kystfiskarlaget mener dette er feil vei å gå, og at en slik satsing vil være på kollisjonskurs med målsetningen om økt rekruttering og økt råstoffkvalitet i næringa. Denne flåtegruppen er, og vil fortsatt være lønnsom uten strukturering, og er med å sikre en forutsigbar og jevn råstofftilførsel med høy kvalitet til lokale fiskebruk. Den minste flåten fungerer også som springbrett for mange unge som ønsker å etablere seg som fiskere, hvorpå strukturering vil føre til at det blir vanskeligere for unge å komme seg inn i næringa. For øvrig ønsker vi en ny stortingsmelding om pliktsystemet velkommen, som vi i denne omgang håper vil ta inn over seg kystens interesser i større grad enn det forhenværende stortingsmelding gjorde.

 

Ny fiskeriminister

Harald Tom Nesvik (FrP) ble utnevnt til ny fiskeriminister av statsminister Erna Solberg i går. Nesvik overtar ministerposten etter at Per Sandberg valgte å fratre stillingen etter siste ukers uro knyttet til brudd på sikkerhetsrutiner i forbindelse med to utenlandsreiser.

Norges Kystfiskarlag ønsker Nesvik velkommen som fiskeriminister, og registrerer at Erna Solberg presenterte den nye statsråden som en god representant for Kystnorge. Nesvik er fra Sunnmøre, men uttalte i forbindelse med utnevnelsen at han kommer til å være en fiskeriminister for hele landet. Det hersker fortsatt flere ubesvarte spørsmål knyttet både til trålernes plikter og pågående arbeid med nytt kvotesystem. Vi har tiltro til at Nesvik, i samarbeid med fag- og interesseorganisasjonene vil følge opp det påbegynte arbeidet på blant annet disse og andre viktige fiskeripolitiske spørsmål, og er glad for at Nesvik allerede signalisert ønske om et møte med Kystfiskarlaget i denne sammenheng.

Nesvik kommer fra jobben i brønnbåtselskapet Sølvtrans i Ålesund. Han har vært stortingsrepresentant for Møre og Romsdal de siste 20 årene (fra 1997-2017), og de siste årene har han vært parlamentarisk leder for FrP. Nesvik har ledet helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og vært medlem av næringskomiteen, utenriks – og forsvarskomiteen, og sosialkomiteen. Han er født 4. mai 1966 i Ålesund, og er utdannet innen eksportmarkedsføring for fiskeri ved Møre og Romsdals fiskeritekniske høgskole. 

Selv om Norges Kystfiskarlag har hatt en del motstridende interesser med Fremskrittspartiet i fiskeripolitikken, vil vi få takke avtroppende fiskeriminister Per Sandberg for at han har bidratt til å synliggjøre norsk fisk- og sjømatnæring i sin tid som statsråd. Sandberg har i tillegg også vært en svært tilgjengelig statsråd, som Kystfiskarlaget opplever å ha hatt en god dialog med.

harald tom

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.