Bruk av oppsamlingspose i rekefisket i sør

I forbindelse med årets reguleringsmøte foreslo Fiskeridirektoratet å forby bruk av oppsamlingspose i reketrål i Nordsjøen og Skagerak for å redusere bifangsten og fisketrykket på nordsjøtorsk.

Et slik forbud vil innebære at reketrålerne også mister all annen bifangst. Norges Kystfiskarlag har derfor reagert på dette og anmodet Nærings- og fiskeridepartementet om at oppsamlingspose ikke forbys.

Bifangsten reketrålerne får i oppsamlingsposen av andre arter enn torsk, slik som f.eks lyr, flyndre, sei og breiflabb, utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget til reketrålerne. Denne fangsten av fersk fisk er også viktig for landsiden. I tillegg mener vi at bærekrafthensyn taler for å i størts mulig grad utnytte de ressursene fiskerne får i trålhalet.

Se anmodningen vår til Nærings- og Fiskeridepartementet her..

Bruk av oppsamlingspose i rekefisket i sør

I forbindelse med årets reguleringsmøte foreslo fiskeridirektoratet å forby bruk av oppsamlingspose i reketrål i Nordsjøen og Skagerrak for å redusere bifangsten og fisketrykket på nordsjøtorsk.

Et slik forbud vil innebære at reketrålerne også mister all annen bifangst. Norges Kystfiskarlag har derfor reagert på dette og anmodet Nærings- og fiskeridepartementet om at oppsamlingspose ikke forbys.

Bifangsten reketrålerne får i oppsamlingsposen av andre arter enn torsk, slik som f.eks lyr, flyndre, sei og breiflabb, utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget til reketrålerne. Denne fangsten av fersk fisk er også viktig for landsiden. I tillegg mener vi at bærekrafthensyn taler for å i størts mulig grad utnytte de ressursene fiskerne får i trålhalet.

Se anmodningen vår til Nærings- og Fiskeridepartementet her.

Fiskerireguleringene for 2018 - Kystfiskarlagets innspill

rod sjark

Norges Kystfiskarlag har behandlet fiskerireguleringene for 2018. 

Landsstyret i Norges Kystfiskarlag møttes 23. og 24. oktober på Ramberg for å behandle reguleringssakene for neste års fiskerier. Her kan du lese hva som blir Kystfiskarlaget sine innspill til reguleringsmøtet i Bergen i november:

Overordnede prinsipper i fiskeriene

Regulering av fisket etter torsk nord for 62 

Regulering av fisket etter hyse nord for 62

Regulering av fisket etter sei nord for 62

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62

Regulering av fisket etter uer nord for 62

Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark 

Regulering av fisket etter sei sør for 62

Regulering av torsk sør for 62

Regulering av fisket etter reker

Regulering av fisket etter NVG-sild

Regulering av fisket etter makrell

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak

Regulering av fisket etter kolmule

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet

Høringssvar - Lokal forskrift Lofoten 2019

Norges Kystfiskarlag har gitt innspill til den lokale reguleringen av kommende års Lofotfiske.

Vi har anbefalt påbud om røkting av line, som per i dag ikke har vært omfattet av røktingsplikt på lik linje med eksempelvis garn. Vi har også påpekt behovet for et AIS.påbud, både som sikkerhets- og kotrolltiltak.

Hyse for over 200 millioner fiskes ikke

–  Fordelingen av hyse mellom fartøygrupper er ikke i samsvar med hvordan fisket faktisk har vært utøvet, dette melder NOFIMA på sine nettsider.  Interessen for å fange hyse er ikke til stede for store deler av fartøyene i enkelte fartøygrupper. Det har vært slik over tid og tendensen til velge bort hyse har blitt sterkere. Dette resulterer i at store deler av hysekvotene avsatt til kystflåten ikke blir benyttet. I 2017 ble cirka 17 tusen tonn av den norske hysekvoten nord for 62 breddegrad ikke tatt, sier seniorforsker Edgar Henriksen i Nofima.

Innspill til reguleringene for 2018

Forslag til neste års fiskerireguleringer skal behandles på møte i Bergen 8. og 9. november. I den anledning kan du som medlem i Norges Kystfiskarlag komme med innspill.

Norges Kystfiskarlag vil være til stede under reguleringsmøtet, og alle våre medlemmer har mulighet til å komme med forslag til administrasjonen i forkant av møtet. For ordens skyld ber vi om at dette blir gjort gjennom ditt lokallag/regionlag. Dersom du ikke er tilsluttet noen av delene, eller er usikker på hvilket lokallag du tilhører, kontakt kontoret vårt for hjelp (kontaktinformasjon nederst på siden).

På grunn av at forslagene skal styrebehandles i forkant av reguleringsmøtet, må forslag være innkommet vår administrasjon innen 12. oktober. Norges Kystfiskarag avholder sitt styremøte på Ramberg 23. og 24. oktober. 

Kystfiskarlagets innspill til reguleringene 2013

sjarkDen gode ressurssituasjonen for viktige kommersielle arter som nordøst arktisk torsk gir grunnlag for økt ressursuttak og verdiskapning. Med en totalkvote på 1 million tonn torsk neste år er det etter Norges Kystfiskarlags syn ingenting som taler for at en ytterligere strukturering i kystflåten er nødvendig, heter det i Norges Kystfiskarlags kommentarer til fiskerireguleringene for 2013.

Kystfiskarlagets reguleringskommentar for 2012

Styret_okt2012I kommentaren til neste års fiskerireguleringer har Norges Kystfiskalag lagt frem forslag til et alternativ til strukturering gjennom kjøp av salg av kvoter i den minste flåten. Forslaget innebærer at fiskerne som driver helårsfiske og forvalter kvoteandelene sine godt, premieres med større kvoteandeler.

Reguleringsmøtet for 2017 - Kystfiskarlagets innspill

Norges Kystfiskarlag deltar i dag og i morgen på reguleringsmøtet i Bergen for å diskutere neste års fiskerireguleringer. Her vil vi blant annet ta til ordet for vi ikke aksepterer en lukking av rekefisket sør for 62 grader nord slik Fiskarlaget presser på. Videre ønsker vi sikre en solid avsetning til sildefiskere i åpen gruppe, slik at de som er nær ressursene har rettigheter til å høste av disse! Også for blåkveite må det fortsatt være en åpen gruppe for å sikre blant annet unge fiskere sine muligheter for og etablere seg i næringen. Norges Kystfiskarlag tar samtidig til ordet for å en debatt på fordelingen av torskekvotene mellom hav- og kystfiskeflåten.
Les våre innspill samlet her:

Våre innspill til reguleringene 2016

04.11.15 Norges Kystfiskarlag deltok på reguleringsmøtet i Bergen 4. og 5. november.

Norges Kystfiskarlag mener at fokus på økt råstoffkvalitet og en variert og sammensatt fiskeflåte er en forutsetning for god ressursforvaltning og økt lønnsomhet i næringen. Våre overordnede prinsipper, som i likhet med innspillene til det enkelte fiskeri ble behandlet på landsstyremøtet i midten av oktober kan du lese her

Innspillene til det enkelte fiskeri finner du på Fiskeridirektoratet sine nettsider her

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.