Fakta:

  • I 2017 var det totalt 1871 fiskere under 30 år som var registrert på blad B. 
  • Rekrutteringskvotene er forbeholdt helårsfiskere under 30 år som også eier sin egen fiskebåt.
  • I 2017 var det 99 søkere til 15 rekrutteringskvoter.
  • Siden ordningen ble opprettet i 2009 er det tildelt over hundre slike kvoter.