Hovedmålene for fiskerikontrollen i 2021

En årleg nasjonal risikovurdering, som Fiskeridirektoratet, Kystvakta og salgslagene utarbeider i fellesskap, ligger til grunn for ressurskontrollen. Fiskeridirektoratet melder på sine nettsider at den årlige risikovurderingen nå er klar.

Fiskerikontrollen skal være risikostyrt. Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene har vedtatt Nasjonal strategisk risikovurdering for 2021. Dette er det mest sentrale styringsverktøyet for fiskerikontrollen og beskriver risikostyringsmodellen som kontrollmyndighetene skal følge.

Hovedmålene med fiskerikontrollen i 2021 er å sikre etterlevelse av:

  1. deltakerlovens bestemmelser,
  2. ilandføringsplikten, og
  3. kravene til korrekt registrering av ressursuttaket.

Fiskerikontrollens oppgave er å sikre etterlevelse ved at de som utøver fiske har adgang til å delta, at all fangst tas til land og at alt som landes registreres korrekt, slik at en etterrettelig registrering av ressursuttaket sikres og miljøavtrykket dokumenteres.

– Dette er et viktig premiss for bærekraftig forvaltning, noe også markedene for våre fiskeprodukter krever sier konstituert fiskeridirektør, Per Sandberg.

For å nå hovedmålene skal Fiskeridirektoratets regioner, Kystvakten og salgslagene i 2021 særlig prioritere risikobasert tilstedeværelse i vinterfisket etter torsk og de pelagiske fiskeriene. Videre skal journalkravet følges opp.

Vedtak om turistfiske

Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 28. og 29. oktober gjort følgende vedtak om turistfiske:

  • Selv om omfanget av turistfisket ikke er tallfestet, må turistfisket snarest mulig inn i mer ordnede former, og det må snarlig på plass en bedre ordning for ressurskontroll og registrering av uttaket.
  • Myndighetene må skaffe bedre oversikt over turistfisket, og det må forskes mer på catch and release praksis.
  • Alle turistfiskere må registreres gjennom en form for «fiskekort» eller annen ordning for registrering.
  • Det må innføres et strengere utførselssystem. Dagens grense på 20 kilo er alt fot høyt og må reduseres betydelig. Uttak og utførsel bør regnes i rund vekt.
  • Fram til et tilfredsstillende regelverk for turistfiske er på plass, bør utførsel ikke være tillatt.
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.