Nytt turistfiske-regelverk

Nærings- og fiskeridepartementet varsler på sine nettsider at de har fastsatt forskrift om turistfiskevirksomheter. Dette er en del av oppfølgingen av høringen i fjor høst om nytt regelverk som skal regulere turistfiskenæringen. Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

De viktigste elementene i det nye regelverket er:

  • Det innføres en registreringsordning for turistfiskevirksomheter.
  • Det innføres en fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter. Fangst må rapporteres en gang pr. måned.
  • Utførselskvoten endres fra 15 kg fisk og fiskevarer, til 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kg for alle andre
  • Ordningen med at det kan utføres en troféfisk i tillegg til den ordinære utførselskvoten fjernes
  • Utførselskvoten endres slik at den gjelder for 7 dager i stedet for 24 timer.

Departementet vil sammen med Fiskeridirektoratet i tiden frem mot ikrafttredelsen av de nye reglene 1. januar 2018 utarbeide rapporterings- og registreringsordningene.

Den nye forskriften er gitt med hjemmel i en ny lovbestemmelse som Stortinget vedtok i juni i år, og som legger til rette for en regulering av turistfiskenæringen.

Forskrift om turistfiskevirksomheter

Forskrift om endring i forskrift 1. juni 2006 nr. 570 om utførselkvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske mv.

Vedtak om turistfiske

Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 28. og 29. oktober gjort følgende vedtak om turistfiske:

  • Selv om omfanget av turistfisket ikke er tallfestet, må turistfisket snarest mulig inn i mer ordnede former, og det må snarlig på plass en bedre ordning for ressurskontroll og registrering av uttaket.
  • Myndighetene må skaffe bedre oversikt over turistfisket, og det må forskes mer på catch and release praksis.
  • Alle turistfiskere må registreres gjennom en form for «fiskekort» eller annen ordning for registrering.
  • Det må innføres et strengere utførselssystem. Dagens grense på 20 kilo er alt fot høyt og må reduseres betydelig. Uttak og utførsel bør regnes i rund vekt.
  • Fram til et tilfredsstillende regelverk for turistfiske er på plass, bør utførsel ikke være tillatt.
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.