Advarer mot farlig kompromiss

seismikkNorges Kystfiskarlag advarer sammen med miljøorganisasjonene mot det organisasjonen oppfatter som et farlig kompromiss i spørsmålet om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. - Alle fagkunnskap tilsier at det ikke er forsvarlig å igangsette petroleumsvirksomhet på de allerede åpnede områdene utenfor Lofoten, heter det i en felles uttalelse fra Norges Kystfiskarlag, miljøorganisasjonene og Nordland Fylkes Fiskarlag. Norges Kystfiskarlag avviser på det sterkeste olje- og energiminister Ola Borten Moes (SP) anbefaling om en "forsiktig tilnærming" gjennom oppstart av petroleumsaktivitet i Nordland VI, som et akseptabelt kompromiss for fiskerinæringen.

Et farlig kompromiss

Olje- og energiminister Ola Borten Moe sin anbefaling om at områdene utenfor Lofoten, skal åpnes for petroleumsvirksomhet bryter med alle miljøfaglige råd. Partiene som mener fremtiden til Lofoten, Vesterålen og Senja er viktig kan ikke vurdere dette som et reelt kompromiss.

Det er ingen fagkunnskap som tilsier at det skulle være forsvarlig å igangsette petroleumsvirksomhet på de allerede åpnede områdene utenfor Lofoten. Klima- og forurensingsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og Havforskningsinstituttet har alle frarådet dette. I utslippstillatelsen som ble gitt av Statens Forurensingstilsyn(nå Klima- og forurensingsdirektoratet) til Hydro sin leteboring VI i 2001 skrev de følgende: «SFT deler høringsinstansenes bekymring for skader på miljøet i området som følge av petroleumsvirksomhet i Nordland VI».

I det faglige grunnlaget til den oppdaterte forvaltningsplanen kommer det også fram at et oljeutslipp fra disse områdene vil kunne ha større miljøkonsekvenser enn tilsvarende oljeutslipp lenger nord.

Dersom området åpnes vil det også øke den samlede miljørisikoen i området, og oljevirksomheten vil foregå på helt essensielle gyte- og fiskeriområder utenfor øyene Røst og Værøy.

Utenfor Røst ligger verdens største kaldtvannskorallrev, Røstrevet. Dette revet ble oppdaget i 2002, det ligger på 300 til 400 meters dyp og er 35 km lang og 3 km bredt. Den sene veksten og skjøre fysiske strukturen gjør revene spesielt sårbare. Mer enn 600 ulike arter av fisk, svamper, krepsdyr og andre organismer er funnet på korallrevene i norske farvann. Dette gjør revene til en av de mest artsrike naturtypene vi har. Utslipp av borekjemikalier og olje kan medføre forgiftning av koralldyrene

Det er ingen miljøfaglige argumenter som tilsier at det skulle være forsvarlig å gå i gang med petroleumsaktivitet utenfor Lofoten. Konsekvensutredningen som ble laget er 20 år gammel. Det har kommet mye kunnskap siden den gang som fraråder oljevirksomhet i disse områdene på det sterkeste. De som går inn for oljeboring utenfor Lofoten ignorerer bevisst alle miljøfaglige råd.

Norges Kystfiskarlag

Nordland Fylkes Fiskarlag

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Bellona

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Fremtiden i våre hender

WWF

Greenpeace

 

 

  • Opprettet .
  • Sist oppdatert
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.