Fiskens vandringsmønster kan endres som følge av seismisk aktivitet

kronikkbilde vandringsmønsterIllustrasjonsfoto, hentet fra Havforskningsinstituttet

Peter Ørebech peker på viktige poeng i spørsmålene knyttet til seismikkens påvirkning når det kommer til fiskens vandringsmønster. Norges Kystfiskarlag støtter Ørecechs betraktninger, og gjengir hans tekst om dette tema her:

Bjørnar Nicolaisen reiser noen meget viktige spørsmål i Nordlys 29 august.

Det har i lang tid vært sikker norsk rett (forbud innført første gang ved lov av 5. juni 1869) at ingen skulle komme til fiskefeltene og der ødelegge fisket med skyting eller støy. Dette vern for fiske er i 2009 supplert av den nye naturmangfoldsloven § 9 om føre-var-prinsippet, en bestemmelse som ikke primært er satt til å verne næringsaktiviteten, men dyrelivet i fjordene og havet (nærmest land) og på land.

Følgende er fastslått i de forskningsrapporter som jeg har lest om skadelige følger av seismisk skyting. Yngel og mindre organismer som driver med havstrømmene (raudåte, egg og larver) drepes ned av trykkbølger og støy. Større fisk svømmer unna og berger seg. Det forskningen ikke sier mye om er om fisken har «hukommelse» slik at de vet å sky områder som gjentatte ganger utsettes for seismisk skyting. Det en imidlertid vet med sikkerhet er at fisk er på næringsvandring og når plankton, krill, egg og larver drepes ned slik det har skjedd i en periode av over 50 år i Nordsjøen (se masteroppgave av Ole Damm Kvilhaug om seismisk skyting i Nordsjøen, 2006), så søker sild, makrell og predatorer på sild og makrell over til andre jaktmarker. Dette har Færøyene, Island og Grønland nytt godt av ved en stadig økende tilstrømming av disse fiskeslag. Etter hvert som seismisk skyting «eter seg nordover» kan følgen fort bli at skreien finner seg andre gyteplasser enn Lofoten og Vesterålen.

Forskerne vet at makrellen stort sett er forsvunnet fra Nordsjøen, kun en mindre bestand overvintrer utenfor Vestlandet. Det en samtidig ser er imidlertid at mengden makrell i Skagerak tar seg opp. Dette kan ha sammenheng med at mens Nordsjøen er skutt med seismikk på kryss og tvers i årevis, har slik aktivitet ikke skjedd i Skagerak.

Så lenge Norge beholder sin prosentvise andel av makrell og sild uansett hvor bestanden befinner seg (relativ stabilitet og historisk fordeling), blir det lite murring. Nå er det imidlertid sterke krefter som drar i retning av revidering av prosentfordelingen av fisk (Island, Færøyene og Grønland) – dvs. at landene iht. Havrettskonvensjonen artikkel 63 jfr. 56 fordeler bestandene iht. «sonetilhøringhetsprinsippet». Dersom det er en sammenheng mellom områder for seismisk skyting og fiskens vandringer vil et slikt prinsipp sterkt komme til å svekke Norges fiskerier i årene som kommer.

Tromsø, 29. august 2015

Peter Ørebech

seismikk, fiskeri, vandringsmønster, konsekvenser, forskning

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.