Hev kongekrabbekvotene for 2017

kongekrabbe

Norges Kystfiskarlag har sendt henvendelse til Fiskeriministeren om å heve de midlertidige kongekrabbekvotene for 2017. Å ha en midlertidig maksimal fartøykvote på omlag 600 kilo er uansvarlig for både fiskere og fiskekjøpere. Kvoten burde være 1500 kilo fra starten av året. 600 kilo hindrer helårsfiske og sørger ikke for forutsigbarhet til næringen. Hele henvendelsen kan leses her:

Anmodning om å heve midlertidige maksimalkvoter i fisket etter kongekrabbe for 2017

Norges Kystfiskarlag registrerer at det er utarbeidet en midlertidig forskrift med begrunnelse i at ”Dokument 8:7 S (2016-2017)-forslaget” ikke blir behandlet før februar 2017.

Norges Kystfiskarlag ber innstendig nærings- og fiskeridepartementet om å ikke innføre midlertidige kvoter på 600 kilo (ved full kvotefaktor) fra første januar. Å starte opp med 600 kilo i påvente av en avgjørelse vil ødelegge driftsopplegget i 2017 for mange fiskere og er uansvarlig både i hensyn til fiskere og fiskekjøpere.

Norges Kystfiskarlag er av den oppfatning at fartøykvoter kan settes til 1500 kilo kongekrabbe (ved full kvotefaktor) inntil annet blir avgjort i 2017. Vi har jo gjort avtale med fiskekjøpere å levere.

Dersom man ikke hever makskvoten betraktelig, slik Norges Kystfiskarlag oppfordrer, vil dette ha konsekvenser for både fiskere og fiskekjøpere i det kvoteregulerte området. Fiskekjøpere har allerede gjort sine avtaler om leveranser med fiskere for 2017.

Mange fiskere i det kvoteregulerte området planlegger sine sesong med tidlig start for å ta størsteparten av kongekrabbekvoten. De må starte tidlig for å komme seg videre med vårfisket, hvis ikke ødelegges driftsopplegget for 2017. Videre er det viktig og merke seg at kongekrabben er i skallskifte etter januar. Krabben er dermed ikke salgbar i store deler av mars og april. Dette fører til at krabbefiskere må man vente til høsten og dette er ikke mulig eller forsvarlig forvaltning av kongekrabbefisket sett i en større sammenheng.

Med vennlig hilsen

Norges kystfiskarlag

Arne Pedersen
Leder

Annsofie Kristiansen
Daglig leder                

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift                  

kongekrabbe, forutsigbarhet, helårsfiske

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.