Regulering av årets Lofotfiske

Fiskeridirektoratet har fastsatt lokal regulering av Lofotfisket for 2018. Forskriften gjelder øst-Lofoten for en midlertidig periode fra og med 1. februar til og med 1. april og innebærer blant annet et eget linefelt utenfor Henningsvær. All faststående redskap skal meldes til Kystvaktsentralen både ved setting og opptak. Her kan du lese hele forskriften og finne ut hva dette vil innebære for utøvelsen av fisket for deg.

lofoten

Norges Kystfiskarlag er tilfreds med at Fiskeridirektoratet etter initiativ fra fiskerne og deres organisasjoner har kommet fram til en lokal regulering for øst-Lofoten for å sikre at alle redskapsgrupper får en akseptabel mulighet til å drive et effektivt og rasjonelt fiske kommende sesong. 

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder i perioden 20. februar til 1. april 2018 fra Lofotodden og videre innover langs Vestfjorden i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommuner, ved fiske etter torsk med garn, line og snurrevad.

§ 2 Linefelt utenfor Henningsvær

Utenfor Henningsvær opprettes det et særskilt linefelt innenfor følgende koordinater:

  1. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.
  2. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
  3. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
  4. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.

 I linefeltet er det forbudt å høste med garn og snurrevad.

§ 3 Krav til minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad

 Det er forbudt å høste med snurrevad nærmere enn 0,2 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske.

§ 4 Innemlding og merking av faststående redskap

 All faststående redskap skal meldes til Kystvaktsentralen både ved setting og opptak, og være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler.

§ 5 Særlige regler for fiske med snurrevad i reguleringsområdet

Ved fiske etter torsk med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau.

Fiske etter torsk med snurrevad er forbudt mellom kl. 20.00 og 06.00.

§ 6 Bemyndigelse

 Fiskeridirektoratet region Nordland kan endre eller oppheve denne forskriften.

§ 7 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. februar 2018.

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.