Ingen egne snurrevadfelt i Lofoten 2018

Fiskeridirektoratet region Nordland besluttet før helgen at etablering av egne snurrevadfelt slik det var anmodet om fra hhv. Nordland fylkes fiskarlag og Norges Fiskarlag ikke er tilrådelig.

Heller ikke å fastsette settetidspunkt for garn til tidligst kl. 1700 anses som gjennomførbart midt i en sesong der de fleste deltakere har innrettet seg etter de reguleringer som var fastsatt før sesongstart.

Norges Kystfiskarlag avviste kravene med bakgrunn i at Lofotfisket allerede var i gang og at forslaget ville innebære store konsekvenser for et betydelig antall garn- og linefartøy som hadde etablert seg på feltene de har benyttet over lang tid. At det foreslås eget snurrevadfelt i disse områdene anså vi derfor som uaktuelt. Tilgjengelig fangststatistikk for fartøyene som har fremmet krav vitner lite om at flåten har hatt vanskeligheter med å drive et rasjonelt fiske, som det ble hevdet i høringen.

Fiskeridirektoratet tok hensyn til våre synspunkt i saken, og avviste kravene som ville medført for store konsekvenser for øvrige redskapsgrupper midt i et pågående sesongfiskeri. 

Norges Kystfiskarlag oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med administrasjonen på telefon 76052100/76052106 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for nærmere dialog og erfaringer rundt årets Lofotfiske, slik at eventuelle nye arealkonflikter kan kartlegges og danne grunnlag for diskusjoner om behov for lokale reguleringer for kommende sesonger.

Kystfiskarlaget sin henvendelse til Fiskeridirektoratet kan leses her

lokalereguleringer, lofoten, arealkonikter, redskap

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.