Norsk-russiske fiskeriforhandlinger i gang

I dag starter de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og Russland, som i år finner sted i Ålesund. Her forhandles det om de norsk-russiske fellesbestandene i Barentshavet. Norges Kystfiskarlag, ved leder Arne Pedersen, er representert i den norske delegasjonen.

I fiskeriforhandlingene fastsettes totalkvoter for fellesbestandene i 2019, herunder nordøstarktisk tork, nordøstarktisk hyse, blåkveite og snabeluer. Kvotene fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland. Partene avtaler også gjensidig fiskeadgang i hverandres økonomiske soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert.

Gjennom de årlige kvoteavtalene fastsettes også viktige reguleringstiltak som skal sikre en bærekraftig og forsvarlig ressursforvaltning. 

Før helgen kunngjorde ICES at de ikke kommer til å anbefale et loddefiske i Barentshavet i 2019. Norges Kystfiskalag mener at lodda er en viktig nøkkelbestand i Barentshavet og at bestandens hovedfunksjon må være som matkilde for andre kommersielt viktige arter. Dette gjelder ikke minst utsatte arter som kysttorsk, uer m.fl, men også kongekrabbe.

fiskeriforhandlinger

Foto: Norges Kystfiskarlag. Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen.

 

Fakta om fiskerisamarbeidet (kilde Nærings- og fiskeridepartementet):

  • Det forhandles om fellesbestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, lodde, blåkveite og snabeluer.
  • Forhandlingene ledes av assisterende departementsråd Arne Benjaminsen på norsk side, og Ilja Sjestakov som er viselandbruksminister i Russland og leder av Det føderale fiskeribyrået.
  • Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland er formalisert gjennom avtaler fra 1975 og 1976.
  • Det er i år 48. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen.
  • Avtalene legger særlig vekt på tiltak for å bevare bestandene og koordinere fiskerivitenskapelig forskning.
  • Partene fastsetter totalkvoter og fordeler kvotene mellom Norge, Russland og tredjeland. Parteneavtaler også gjensidig rett til å delta i fisket i hverandre sine soner og bytter kvoter.

norges kystfiskarlag, fiskeriforhandlinger, Russland, Barentshavet, totalkvoter 2019

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.