Fjordlaks må vise samfunnsansvar - åpne eller selge Ingøybruket!

Vest-Finnmark Kystfiskarlag ser med stor bekymring på situasjonen som Ingøysamfunnet i Vest-Finnmark er kommet i etter at Ålesundselskapet Fjordlaks på slutten av 2016 besluttet å legge ned driften ved stedets eneste fiskebruk. Det sier seg selv at et fiskerisamfunn som
Ingøy ikke kan overleve over tid uten et intakt fiskekjøp. Fiskefeltene ved Ingøy er av de beste i landet og særlig for den minste delen av kystflåten har Ingøy og fiskemottaket på stedet vært svært viktig.

Det er i disse dager nærmere 2 år siden Fjordlaksledelsen besluttet å nedlegge driften på Ingøy. Samtidig har alle forsøk på å overtale ledelsen i selskapet til en gjenåpning av fiskemottaket vært til fånyttes. Ingøysamfunnet er derfor i en håpløs situasjon som truer hele stedets eksistens.

Fjordlaks driver også Tufjordbruket på naboøya, Rolvsøy, i Måsøy kommune. Selskapet har avslått å avhende Ingøybruket til andre aktører som kunne tenke seg å drive tradisjonelt fiskekjøp på stedet. Årsaken er at Fjordlaks ønsker å begrense konkurransen om råstoffet i området til fordel for Tufjordbruket. Ålesundskapitalen har således lagt Ingøysamfunnets skjebne i «potten» i et kynisk, økonomisk pokerspill der samfunnsansvar og elementære menneskelige hensyn til Ingøybeboerne synes helt fraværende.

Iht. offisielle regnskaper hadde Fjordlaks i 2016, året man besluttet å nedlegge Ingøybruket, et svimlende årsresultat på over én milliard kroner, nærmere bestemt kr. 1 056 463 000. Samme år tok eierne ut et utbytte på 850-millioner kroner. For oss i Vest-Finnmark Kystfiskarlag
framstår det som grelt og provoserende at det i vår tid og i vårt samfunn skal være mulig, i dette tilfellet for en stor kapitaleier i Ålesund, å ta ut opp mot en milliard kroner i utbytte fra virksomheten, samtidig som samme virksomhet har lagt sin klamme hånd over et helt fiskerisamfunn i Finnmark over år, uten samfunnsmessig inngripen overfor selskapet.

Med bakgrunn i situasjonen for fiskerisamfunnet på Ingøy, vil Vest-Finnmark Kystfiskarlag på det sterkeste oppfordre Fjordlaks om snarlig å åpne Ingøybruket for ordinær drift. Dersom ikke Fjordlaks selv ser seg tjent med å drive bruket, oppfordrer Kystfiskarlaget i Vest-Finnmark eierne til å avhende fiskebruket til andre hvitfiskaktører uten at anlegget vedheftes negative klausuler som hindrer ordinært kjøp og produksjon.

Dersom Fjordlaks ikke innen utgangen av november 2018 gjør tiltak for at Ingøysamfunnet kan sikres et oppegående fiskemottak, ber Vest-Finnmark Kystfiskarlag om at Ingøysamfunnets skjebne bringes opp på den rikspolitiske agendaen med sikte på en samfunnsmessig inngripen overfor Fjordlaks som kan sikre Ingøysamfunnets framtid som et levende fiskerisamfunn med et velfungerende fiskemottak.

Eventuelle spørsmål til saken kan rettes til styreleder i Vest-Finnmark Kystfiskarlag, Tommy Pettersen, mobil 916 91416.

fiskebruk, Vest-Finnmark Kystfiskarlag, Ingøybruket, fjordlaks

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.