Spørsmål om fjordfiske og fartøyinstruks

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en artikkel med informasjon om spørsmål knyttet til fartsområde fjordfiske og fartøyinstruks.

I forbindelse med kontroll av fiskebåter er det en del krav som relateres til fartsområder. Sjøfartsdirektoratet får en del spørsmål om grensene for det minste fartsområdet, som er fjordfiske, og om det senere er mulig å øke fartsområdet ut over fjordfiske. Her kan du få svar på disse spørsmålene.

Fartsområde fjordfiske

Fjordfiske er det minste fartsområdet vi har for fiskebåter. Det er som navnet tyder på beregnet på de minste båtene som normalt bare er beregnet for bruk i beskyttede områder. I dette fartsområdet er det veldig begrenset hvor langt ut en båt kan gå og området er ikke sammenhengende langs hele kysten. Det betyr at med fjordfiske kan det være vanskelig å seile over større avstander for å drive fiske med utgangspunkt i andre steder enn «hjemmehavn», f.eks. å seile fra Trøndelag til Lofoten for å delta på Lofotfiske.

Alle fartsområder er definert i forskrift 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder.

Fjordfiske er i forskriftens § 21 definert slik:

Fiske og fangst i farvann på den norske kyst hvor åpne havstrekninger ikke er over 5 nautiske mil (jf. vedlegg III), eller åpent farvann inntil 3 nautiske mil fra havn eller annet beskyttet farvann.

Området som dekker første delen av definisjonen, åpne havstrekninger ikke er over 5 nautiske mil, er avgrenset av de punktene som er spesifisert i vedlegg 3 til forskriften. Dette er også sammenfallende med fartsområde 3 som er et fartsområde som brukes for laste- og passasjerskip. Det er viktig å merke seg at itillegg dekker fjordfiske åpent farvann inntil 3 nautiske mil fra havn eller annet beskyttet farvann.

Det betyr at hvis du på tur til og fra fiskefeltet, og på feltet, alltid er nærmere enn tre nautiske mil fra et område som kan fungere som havn, er du i fartsområde fjordfiske uavhengig av grensene som det vises til i vedlegg 3. Hvilke områder som kan fungere som havn må den enkelte skipper vurdere, ut fra båtens størrelse, værforhold, lokalkunnskap m.v.

Ved kontroller fra Sjøfartsdirektoratet eller Kystvakten må den enkelte skipper kunne vise til hvilke område(r) som er utgangspunkt for tremilsgrensen hvis du har operert utenfor punktene i vedlegg 3. Du må kunne sannsynliggjøre at det for din båt er realistisk å bruke de valgte utgangspunktene som havn for å kunne søke ly.

Hva hvis jeg velger fjordfiske og senere skal ha fartøyinstruks for større fartsområde?

Avhengig av båtens størrelse og byggeår er krav til bl.a. stabilitet og utstyr litt lempeligere i fjordfiske enn i større fartsområder. Det kan derfor være ønskelig å velge fjordfiske for en del båteiere for å komme lettere i mål med sertifisering. Det er ikke noe til hinder for at en båteier velger en slik løsning, så lenge båten ikke brukes utenfor fjordfiske før fartøyinstruks for et større fartsområde er på plass. Når utstyr og ev. dokumentasjon som kreves for det økte fartsområdet er på plass tar du kontakt med godkjent foretak for utvidelse av fartsområde. 

Kan jeg fiske i fjordfiske uten fartøyinstruks for større fartsområde?

Dersom båten din er bygd før 1983 kan du fiske i fjordfiske uten fartøyinstruks. Du trenger ikke melde fra til Sjøfartsdirektoratet om dette, men det er ditt eget ansvar å holde deg innenfor grensene for fjordfiske.

Hva om jeg ikke får fartøyinstruks før fristen?

Så snart du har gyldig fartøyinstruks kan du fiske i det området instruksen tillater. Hvis båten er bygd før 1983 kan du bruke båten i fjordfiske inntil datoene i tabellen her. Hvis båten din er bygd etter 1983 kan ikke båten benyttes i fiske før den har fått fartøyinstruks.

Kan jeg vente med å få utarbeidet stabilitetsberegningene?

For noen båter kan man få fartøyinstruks selv om du ikke har fått utarbeidet stabilitetsberegninger for båten.  For båter bygd før 1992 og som brukes i fjordfiske er det en utvidet frist for krav til stabilitetsberegninger. Fristene som gjelder er:

  • 1. januar 2022 for båter mellom 8 og 9 meter
  • 1. januar 2021 for båter mellom 9 og 10,67 meter

Hvis du fisker med not og tar om bord fangsten kan du ikke få utsatt frist for stabilitetsberegningene. 

Eksempel 1

En fiskebåt mellom 9 og 10,67 meter bygget i perioden 1983 til 1992 skal ha fartøyinstruks utstedt av et godkjent foretak senest 1. januar 2019. Hvis fartøyet kun brukes i fartsområde fjordfiske kan fartøyinstruksen utstedes med gyldighet frem til 1. januar 2021 selv om det ikke er utarbeidet og godkjent stabilitetsberegninger dersom båten ikke fisker med not og tar om bord fangsten.

Hvis eier av en slik båt ønsker å utvide fartsområdet til kystfiske før 1. januar 2021 sørger vedkommende for å få utarbeidet stabilitetsberegninger, og få dem godkjent av et godkjent foretak. Også utstyr som nødpeilesender, nødraketter og håndbluss må kompletteres. Når alt det som kreves for kystfiske er i orden kontaktes et godkjent foretak for kontroll av båten og utstedelse av ny fartøyinstruks for kystfiske.

Eksempel 2

En fiskebåt på mellom 9 og 10,67 meter bygget i perioden 1970 til 1983 skal ha fartøyinstruks utstedt av et godkjent foretak senest 1. januar 2020, forutsatt at båten ikke skal brukes i større fartsområde enn fjordfiske. Så lenge båten kun brukes i fjordfiske behøver eieren ikke gjøre noe før kontrollarbeidet med fartøyinstruksen skal påbegynnes. Eieren må selv sørge for at godkjent foretak kontaktes så tidlig at kontroll og godkjenning av fartøyet kan være på plass før 1. januar 2020.

Hvis eier av en slik båt ønsker å utvide fartsområdet til kystfiske (eller større) før 2020 sørger vedkommende for å få på plass nødvendig utstyr og dokumentasjon som kreves, og tar så kontakt med godkjent foretak for kontroll og utstedelse av fartøyinstruks.

Les mer om prosessen med godkjenning av fartøy her. Du behøver ikke fartøyinstruks for et fartøy som ikke er i bruk.

sjøfartsdirektoratet, norges kystfiskarlag, kystfiske, fjordfiske, fartøyinstruks

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.