Vinterens nye minstepriser for fisk

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk for kommende vintersesong. Partene ble i forhandlingene også enige om en dynamisk minsteprismodell for hyse. Det blir iverksatt en prøveordning for hyse fra og med 17. desember. Modellen bygger på samme prinsipp som for torsk og sei, med noen justeringer.

Den dynamiske minsteprisen for snørefanget hyse (referansen for hyseprisene) framkommer av følgende formel og vekting: 0,9 ganger snittpris oppnådd for fersk hyse fra fartøy som drifter med line/autoline + 0,9 ganger snittpris oppnådd for fersk hyse fra fartøy som drifter med snurrevad + 0,75 ganger snittpris for eksportert fersk hyse. Summen deles på 3.

I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk, oppjusteres prisforskjellen mellom torsk 2,5-6,0 kg (referansestørrelsen) og torsk over 6,0 kg med ekstra kr 0,25, slik at forskjellen nå blir kr 1,00 mot tidligere kr 0,75.

Detaljer om de dynamiske og øvrige minstepriser vil framgå av oversikten over de til en hver tid gjeldende dynamiske minsteprisene for torsk, hyse og sei på www.rafisklaget.no.

Øvrige endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 17. desember.

framgår av følgende oversikt:

Endringer i minstepriser for fisk

Lyr over 2,0 kg                         kr 16,00           (+ kr 1,00)

Lyr 1,0-2,0 kg                           kr 13,00            (+ kr 1,00)

Lyr under 1,0 kg                       kr   7,50            (+ kr 1,00)

Rødspette over 650 g                kr  9,00            (+ kr 1,00)

Rødspette under 650 g              kr  8,00           (+ kr 1,00)

Rogn av torsk                           kr  6,50           (+ kr 1,00)

Lever av torsk                          kr  4,50           (+ kr 0,75)

Hau av torsk til konsum            kr  0,50            (+ kr 0,15)

Det vises til komplett prisliste som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.

For utfyllende kommentarer:

Administrerende direktør Svein Ove Haugland        mobil 908 80 021

Avdelingsdirektør, Omsetning Charles A. Aas         mobil 913 03 928

 

 

fiskeri, norges kystfiskarlag, norges råfisklag, minstepriser

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.