Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2020

Norge og Russland er enige om en avtale som gir grunnlag for fortsatt høy verdiskaping i fiskerinæringen.

- Etter nok en runde med gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2020 som ivaretar fiskerinæringens interesser, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding fra NFD.

Leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen, er også godt fornøyd med forhandlingsresultatet, og slutter seg til fiskeriministerens kommentar. Særlig fornøyd er Pedersen med at lodda blir fredet også kommende år. Det har stått kritisk til med lodda i flere år nå, og fangsting på denne viktige nøkkelarten før den når gytefeltene sine er ikke bærekraftig i lengden. Forskernes klare anbefaling før forhandlingene var imidlertid et nullfiske, slik at debatten rundt et loddefiske ble ikke gjenstand for store diskusjoner i møtet.

Om avtalen for 2020

Torskebestanden er i god forfatning og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2020 blir på 738.000 tonn, som er en økning på 13.000 tonn sammenlignet med årets totalkvote.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2020 vil være 334.277 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 215.000 tonn, som er en vesentlig stor oppgang fra 2019 på 172.000 tonn. Den norske hysekvoten vil med dette være på 105.159 tonn, inkludert forskningskvoten.

Det ble besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2020.

Totalkvoten for blåkveite blir 27 000 tonn, som er det samme som inneværende år.

Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 55.860 tonn for 2020.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2020.

norges kystfiskarlag, Kvoter, Barentshavet, norsk-russiske fiskeriforhandlinger

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.