Koronasituasjonen

Koronasituasjonen vi er oppe i medfører usikkerhet for fiskerinæringen, og Norges Kystfiskarlag er opptatt av at fiskere i kystflåten skal ha det samme sikkerhetsnettet som annet privat næringsliv.

Vi har gjennom brev til Nærings- og fiskeridepartementet og i møte med Fiskeriministeren bedt om en dagpengeordning gjennom garantikassen, og som gir både fartøyeiere og mannskap rett på dagpenger, dersom de ikke får levert fisk på grunn av koronasituasjonen. Koronasituasjonen kan også medføre at fiskere av andre årsaker kan få økonomiske utfordringer, og vi har bedt om at behovet for andre økonomiske tiltak vurderes løpende.

For å sikre at flest mulig fartøy skal kunne være i normal drift kan det også være behov for regelverkstilpasninger av ulike slag. Koronasituasjonen medfører forsinkelser for flere fartøy som i prosess med fartøysinnstruks og Kystfiskarlaget har bedt om utsettelse for de  fartøy som er underveis i prosessen. 

Framover vil det bli arrangert løpende møter mellom Fiskeriministeren og sjømatnæringen, hvor Kystfiskarlaget vil delta og gi innspill.

Vi oppfordrer medlemmer av oss som opplever utfordringer om å ta kontakt, slik at vi får et best mulig bilde av situasjonen, og så langt som mulig kan bistå. Vi ønsker også konstruktive forslag til hvordan utfordringer som oppstår kan løses. Det er viktig at de tiltakene vi foreslår ovenfor myndighetene er treffsikre og berettiget.

Videre oppfordrer hver enkelt til å følge med på avklaringene og informasjonen som løpende gis på hjemmesidene til de aktuelle myndighetene.

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.