Lofotreguleringer 2021

Norges Kystfiskarlag har gitt uttalelse til Lofotreguleringene for 2021

Våre hovedsynspunkt er:

-Dersom det skal settes en bruksbegrensing på mengde garn mener vi denne bør settes relativt romslig, slik at majoriteten av fartøy kan framholde fisket på samme vis som tidligere år. Hensikten med garnbegrensingen må være at de fåtall fartøy som driver med svært store mengder garn må begrense dette. Dette med bakgrunn i at det først og fremst var disse fartøyene som skapte arealutfordringer under fjorårets fiske.

Vi mener at en rimelig bruksbegrensning vil være 300 garn per fartøy eller 10 000 meter. Dette tror vi vil være romslig for de aller fleste.

Med tanke på håndheving av bestemmelsen mener vi det er ryddigst med en enkel bestemmelse som gjelder likt for alle fartøy. Dette er samme måte man har fastsatt redskapsbegrensingen for snurrevad.

Vi har notert oss forslag fra Nordland Fylkes Fiskarlag om en garnbegrensing per mannskap på 1650 meter. Dette vil vi sterkt fraråde.For fartøy som driftes med en eller to om bord vil dette bety en begrensing på 50 eller 100 garn. Vi mener dette vi vil gjøre det vanskelig å drive et rasjonelt fiske for flertallet av de som deltar i Lofotfiske, og i strid med hva som er hensikten bak en redskapsbegrensing. 

 

-Norges Kystfiskarlag mener det er viktig for gjennomføringen av Lofotfisket at spillereglene følges, og da spesielt reglene om inn- og utmelding av bruk. Vi mener derfor det er fornuftig at fiskeridirektoratet gis hjemmel til å håndheve dette. Vi mener at det også er viktig at fiskeridirektoratet i forkant av Lofotfisket informerer skikkelig om reglene. Dette er spesielt viktig med tanke på nye fartøy som kommer til og som ikke nødvendigvis kjenner til reglene.

Les utalelse vår i sin helhet her: Høringsuttalelse_regulering_av_lofotfisket_2020.pdf

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.