Reagerer på torskereguleringen

Leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil er tilfreds med at regjeringen har lyttet til Kystfiskarlagets argumenter om å tildele fiskerne i åpen gruppe større kvoter neste år enn det Fiskeridirektoratet foreslo. På samme tid reagerer han sterkt på at regjeringen legger opp til en regulering som bryter med Stortingets tydelige vedtak om at torskekvoten til åpen gruppe skal settes av før fordeling mellom konvensjonell og trål.

-Kort sagt har regjeringen gått for en egenkomponert løsning som sikrer trålerne en større andel av norsk totalkvote, hvor kvantumet hentes fra lukket gruppes kvoteandel. Kiil mener det er uakseptabelt at regjeringen fraviker Stortingsvedtak i sin iver etter å gi trålerne mer torskeråstoff, og sier han allerede er i gang med å løfte saken til Stortinget.

 

Flere x-faktorer i vente

Det er flere ukjente faktorer som vil komme til å påvirke det neste året. Økt totalkvote for flere fiskeri, en fortsatt uavklart pandemisituasjon og fremtiden til MSC-godkjenningen for torsk er alle elementer som vil få betydning for kystfiskerne i ulik grad. Sistnevnte henger tett sammen med forvaltningen av kysttorskbestanden, som Kiil mener blir en av fiskerimyndighetenes viktigste oppgave i året som kommer. Får man ikke på plass en troverdig gjenoppbygningsplan for kysttorsken, vil det ramme den minste kystflåten hardest. 

Med dette bakteppet velger regjeringen likevel å øke graden av kappfiske i åpen gruppe. Faste kvoter var et grep vi mente ville gi mindre kappfiske, og den enkelte mulighet til å planlegge året uten risiko for å tape torskekvantum ved et stopp i fisket. Dette vil kunne gå på sikkerheten løs, avslutter Kiil.

norges kystfiskarlag, reguleringer, åpen gruppe, torskeregulering, kysttorsk, kystflåten, totalkvoter 2021, MSC-sertifisering

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.