Ga innspill til likestillingsstrategi

I forrige uke var Norges Kystfiskarlag en av flere deltakere på innspillsmøtet hvor Fiskeriministeren inviterte kvinnelige fiskere og representanter fra næringen for å høre hva som kan gjøres for å oppnå mer likestilling i fiskerinæringa.

Behov for bedre ordninger

Kystfiskarlaget var representert ved landsstyremedlem Alice Roseth Helleberg, som også er talsperson i forum for kvinnelige yrkesfiskere. Helleberg fokuserte i sitt innlegg på at det er behov for å forbedre dagens ordninger slik at det blir enklere å kombinere fiskeryrket med familieliv, uten å gjøre kvinner som velger en yrkeskarriere på havet til pensjonstapere på grunn av graviditet. 

Kvinner må inn i styrearbeidet

Daglig leder Annsofie Kristiansen viste i sitt innspill til hvordan Norges Kystfiskarlag over flere år har jobbet systematisk med likestillingsarbeidet i egen organisasjon, blant annet ved å vedtektsfeste at begge kjønn skal være representert i organisasjonens landsstyre. Da landsmøtet vedtok dette i 2018 var hensikten å markere et tydelig signal om at i Kystfiskarlaget er kvinner ønsket og velkommen rundt styrebordet. Organisasjonene er de viktigste høringsinstansene når politikk skal utformes. Derfor vil et kjønnsbalansert styre i likhet med i samfunnet for øvrig bidra til bedre diskusjoner, debatter og fokus på de viktige sakene som fiskere møter i sin yrkeshverdag, enten man er kvinne eller mann.

norges kystfiskarlag, rekruttering, landsstyret, kvinnelige fiskere, likestilling, likestillingsstrategi, organisasjonsarbeid

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.