Høringssvar om kongekrabbeforskrift og ungdomskvote

 

Norges Kystfiskarlag har avgitt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende endringer i kongekrabbeforskriftens § 4 og vilkår for en ungdoms- og rekrutteringsordning for kongekrabbe. Hele høringssvaret kan du lese her

Kystfiskarlaget støtter endringene i kongekrabbeforskriftens § 4, som innebærer at fiskere som blir stående uten inntekt som følge av havari eller foreldrepermisjon kan søke om dispensasjon fra omsetningskravet.

I Kongekrabbeforskriften for 2021 er det avsatt 30 tonn hannkrabe til en ungdoms- og rekrutteringsordning. Kystfiskarlaget støtter en åpning for tildeling av kvote til videregående skoler for bruk i lærling- og undervisningssammenheng, men mener at et eventuelt kvotetilegg bør tilfalle helårsfiskere med hovedinntekt fra fartøyet man har i åpen gruppe. Terskelen for å delta i kongekrabbefisket er lav allerede, noe også tallgrunnlaget som nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet i forbindelse med høringen viser, ved at så godt som samtlige fiskere i aldersgruppen under 30 år kvalifiserer til full kongekrabbekvote etter dagens regler. Det kan derfor stilles spørsmål med behovet for en rekrutteringsordning akkurat i dette fiskeriet, all den tid det også fra myndighetshold er presisert at kongekrabbefisket skal være et supplement til annet fiske. 

 Norges Kystfiskarlag har i flere omganger, og senest i forbindelse med høring om fiskerireguleringer for 2021 tatt til orde for at åpne grupper i større grad bør brukes som rekrutteringsarena for nye fiskere som ønsker seg inn i næringa som fartøyeiere. Derfor støttet vi også innføring av ungdomstilegget som fra og med i år ble gjeldende for åpen gruppe torsk nord for 62° N. For å stimulere til økt rekruttering i hele landet og i ulike fiskeri, foreslo vi også at det settes av en fast årlig kvoteandel til fiskerier som reguleres gjennom åpne grupper, etter samme prinsipp som Stortinget har vedtatt skal gjelde for torsk. Både sildenotfiske og makrellfiske nevnes her som eksempler, som uten tvil ville vært med å bidra til større rekrutteringsmuligheter også i områdene sør for 62° N, hvor vi får tydelige signaler fra medlemmer om at det er et stort behov for rekrutteringstiltak

 

høring, rekruttering, ungdom, kongekrabbe, rekrutteringskvoter, omsetnigskrav

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.