Nye krav om henstillingsområder for snurrevad

Norges Kystfiskarlag mottok krav om nye henstillingsområder for snurrevad fra Fiskeridirektoratet region Nord 15.mars. Kravene kommer som følge av vedtak gjort i Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Bakgrunnen for forslaget er arealkonflikt mellom garnbuk og snurrevadflåten. Det ble opprettet et henstillingsområde for snurrevad rett øst for linefeltet ved Henningsvær 8.mars. Ettersom det viser deg å være lite fisk i dette området, er det nå fremsatt krav om et henstillingsområde for snurrevadfartøy under 11 m, samt forslag til et henstillingsområde vest for linefeltet for alle snurrevadfartøy. 

I svar til Fiskeridrektoratet viser Kystfiskarlaget til sluttseddeldata mottatt fra Råfisklaget, hvor det fremkommer at snurrevad som redskapsgruppe har stått for halvparten av fangstverdien tatt i det aktuelle området (statistikkområde 00-46) så langt i år. Effektiviteten og fangst pr fartøy viser ingen tendens til særegne utfordringer for denne flåten samlet sett - heller tvert imot. Det legges også til grunn at det kun er en uke siden snurrevadflåten fikk tildelt eget henstillingsområde innenfor gjeldende statistikkområde, som er vesentlig større enn i fjor, som et såkalt «føre-var-tiltak». Dette har ikke vært brukt, til tross for at det var garnsettinger i området når henstillingsområdet ble opprettet.

Garnflåten opplever også store arealutfordringer innenfor sin redskapsgruppe i de samme områdene, samtidig som fisket er dårlig. Det vil få store konsekvenser for dem dersom de må vike fra sine etablerte fiskefelt, og vil ikke aksepteres. Det bes om forståelse for at det er utfordrende forhold for samtlige fiskere i alle redskapsgrupper i år. Vi kan ikke se at det er grunn til å innføre ekstraordinære tiltak for en gruppe, forholdene tatt i betraktning. Samtidig stiller vi spørsmål ved hva som er hensikten med evalueringsmøter og høringsrunder som ledd i utarbeidelsen av lokale forskrifter dersom stadige krav om egne områder fremmes i storstilt skala utenom etablerte fora, like etter at forskriften er satt. Dette har de senere årene utviklet seg til sedvane heller enn bakgrunn i reelle behov, og er etter vårt syn svært uheldig. Det undergraver betydningen av forskriften. Norges Kystfiskarlag understreker at opprettelse av henstillingsområder underveis i fisket må være faktabasert og selvstendig vurdert av Fiskeridirektoratet før det sendes ut på høring. 

Norges Kystfiskarlag har forståelse for at snurrevadflåten under 11 meter kan ha ekstra utfordringer i fisket på innersia, i likhet med det andre mindre fartøy har i kampen om arealer. Kystfiskarlaget er opptatt av at også disse fartøyene skal ha muligheter til å drive et rasjonelt fiske. Ifølge Fiskeridirektoratet dreier det seg i antall om potensielt 9 slike fartøy i Lofoten som trenger eget hav. Disse fartøyene må dermed sammenlignes med andre redskapsgrupper under 11 m som drifter i samme område for å vurdere nødvendigheten av å opprette et eget henstillingsområde for dette flåtesegmentet. Kystfiskarlaget ber Fiskeridirektoratet å foreta denne vurderingen basert på de nødvendige analyser.

Kartillustrasjon med innmeldte bruk 15. mars:

lofotfiske, fiskeridirektoratet, snurrevad, henstillingsområde

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.