Nyheter

Velg en nyhetsgruppe fra listen nedenfor, velg deretter en nyhet som du ønsker å lese.

Advarer mot farlig kompromiss

seismikkNorges Kystfiskarlag advarer sammen med miljøorganisasjonene mot det organisasjonen oppfatter som et farlig kompromiss i spørsmålet om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. - Alle fagkunnskap tilsier at det ikke er forsvarlig å igangsette petroleumsvirksomhet på de allerede åpnede områdene utenfor Lofoten, heter det i en felles uttalelse fra Norges Kystfiskarlag, miljøorganisasjonene og Nordland Fylkes Fiskarlag. Norges Kystfiskarlag avviser på det sterkeste olje- og energiminister Ola Borten Moes (SP) anbefaling om en "forsiktig tilnærming" gjennom oppstart av petroleumsaktivitet i Nordland VI, som et akseptabelt kompromiss for fiskerinæringen.

Les uttalelsen

  • Skrevet .

Aktivt lag i Bø

arsmøte bø 2012Norges  Kystfiskarlag avdeling Bø avholdt nylig årsmøte. Møtet var meget godt besøkt, nesten alle medlemmene var til stede, og nytt medlem ble registrert. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, vedtok årsmøtet seks ulike uttalelser. Styreleder Stig Pedersen ble gjenvalgt.

Les mer

  • Skrevet .

Åpningstider i påsken

Norges Kystfiskarlag holder stengt i den stille uke. Kontoret er bemannet igjen fra og med tirsdag 29.03. Vi kan nåes på epost i perioden. Henvendelser rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi ønsker med dette god påske og godt fiske!

Bilde: Fiskebåt ved Røst - Wikimedia Commons

  • Skrevet .

Applauderer videreføring av omregningsfaktoren

Kystfiskarlaget applauderer videreføring av dagens omregningsfaktor

Kystfiskarlaget fornøyd med Nærings- og fiskeridepartementet beslutning om at det ikke innføres «vinterfaktor» i kystflåtens fiske etter torsk nord for 62-grader nord.

Norges Kystfiskarlag applauderer den kloke avgjørelsen fra Nærings og fiskeridepartementet når de bestemmer seg for å videreføre dagens omregningsfaktor. Det er godt at fiskere i faglagene, Sjømat Norge, Råfisklaget og NSL har stått samlet i en så viktig sak.

Norges Kystfiskarlag er fornøyd med at departementet legger vekt på momenter vi anser som viktige for å bevare dagens omregningsfaktor. Dette være seg at man ikke kan forskjellsbehandle kystflåten med egen faktor, verdifullt restråstoff sto i fare for å bli kastet på havet og at dagens gode torskebestand er bygget opp på nåværende omregningsfaktor.

Forutsigbarhet i fiskeriene er noe fiskeriministeren har fremhevet som viktig. Dagens beslutning er absolutt et steg i riktig retning for å sikre en videre god forutsigbarhet for næringen.

Arne Pedersen,

Leder,

Norges Kystfiskarlag 

Fra Fiskeribladet Fiskaren:

"Fiskeridirektoratet har foreslått at det innføres en vinterfaktor i fisket etter torsk og krav om umiddelbar veiing av fisken i landet tilstand. Nærings- og fiskeridepartementet har i dag besluttet at det ikke gjøres noen endringer i eksisterende regelverk.

– Departementet er enig med Fiskeridirektoratet i at en mest mulig korrekt registrering av ressursuttaket er et svært viktig formål, men saken om vinterfaktor har mange sider. Blant annet ville en gjennomføring av forslaget gitt fordelingsmessige konsekvenser, ettersom en slik vinterfaktor bare er aktuell under vinterfisket for kystflåten, sier statssekretær Ronny Berg i en pressemelding.

Han viser til at det at fiskerne fortsatt får anledning til å sløye sin fangst på land før veiing, kan bidra til mer utnyttelse av restråstoff.

– Vi ønsker et regelverk som bygger opp under dette. Et krav om umiddelbar veiing kan medføre økt sløying på sjøen, noe som ikke er en ønsket utvikling, sier Berg.

Gjeldende omregningsfaktor på 1,50 for sløyd hodekappet fisk i alt torskefiske gjenspeiler ikke fiskens egentlige tilstand gjennom hele året, men anses likevel å fungere godt som en gjennomsnittsfaktor på helårsbasis, skriver departementet.

– Som mange høringsinstanser påpeker, er torskebestanden i svært god forfatning og har vært godt forvaltet over lang tid nå, med gjeldende faktor som har vært brukt siden 1990-tallet, påpeker Berg."

Foto Fiskeribladet Fiskaren - Jon Eirik Olsen

Tags: fiskeriminister omregningsfaktor

  • Skrevet .

Arne Pedersen til Fosnavåg

 Arne PedersenNorges Kystfiskarlags leder Arne Pedersen deltar 30. august under den årlige Fiskerikonferansen i Fosnavåg.  Pedersen er invitert av Herøy Fiskarlag, og vil inngå i panelet under konferansen. Tema for årets konferanse er eierskap, eierstruktur, deltakerlov og generasjonsskifte i den norske fiskeflåten. 

  • Skrevet .

Arne versus Reidar

arne-reidarI NRKs nyhetsmagasin "Her og nå" 23. januar debatterte leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag og ledet Reidar Nilsen i Fiskarlaget omsettelige kvoter i den minste flåten. Du kan høre debatten Her:
nrk_her_og_naa_2013-0124-0820_6349465471.mp3
Debatten mellom de to begynner på ca 25.45 inn i sendinga.

  • Skrevet .

Årsmøte i Sørøst Norge Kystfiskarlag

Sørøst Norges Kystfiskarlag avholder sitt årsmøte i Sandefjord fredag 8. desember kl 11-14.

Møtet finner sted på Fiskemottaket Brødrene Berggren, adresse Brygga 11.

Eksisterende og potensielle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Ved spørsmål kan Reiulf Halvorsen kontaktes på tlf. 91514527.

Vel møtt!

NKF logo

Tags: sørøstnorgeskystfiskarlag årsmøte

  • Skrevet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.