Nyheter

Velg en nyhetsgruppe fra listen nedenfor, velg deretter en nyhet som du ønsker å lese.

Årsmøte i Sørøst Norge Kystfiskarlag

Sørøst Norges Kystfiskarlag avholder sitt årsmøte i Sandefjord fredag 8. desember kl 11-14.

Møtet finner sted på Fiskemottaket Brødrene Berggren, adresse Brygga 11.

Eksisterende og potensielle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Ved spørsmål kan Reiulf Halvorsen kontaktes på tlf. 91514527.

Vel møtt!

NKF logo

Tags: sørøstnorgeskystfiskarlag årsmøte

  • Skrevet .

Årsmøte Sunnhordland Kystfiskarlag

Sunnhordland Kystfiskarlag avholder den 27.12.16 sitt årsmøte fra klokken 11:00 til 15:00. 

Sted for begivenheten er Meieriet på Bømlo. 

Tema for møtet blir blant annet Eidesen-utvalget og rekefisket under 11 meter. Dersom det er saker som medlemmer ønsker ta opp kan de meldes inn til Sigmund Moe på telefon 902 96 674.

Foto: Styreleder Sigmund Moe - Styreleder Sunnhordland Kystfiskarlag og styremedlem Norges Kystfiskarlag

  • Skrevet .

Årsmøte Sunnmøre Kystfiskarlag

Årsmøte Sunnmøre Kystfiskarlag

 

Til orientering avholdes det årsmøte av Sunnmøre Kystfiskarlag lørdag 07. januar kl 12:00. Møtet avholdes på "pakkhuset" på Brandal og det vil bli servert kaffe samt noe og bite i. Sunnmøre Kystfiskarlag tar sikte på å være ferdig innen kl 17:00.

 

Ta kontakt med leder Geir Egil Smenes dersom det er saker man ønsker ta opp på telefon 918 49 418.

Foto: Privat - Geir Egil Smenes

  • Skrevet .

Avslå søknad om giftdumping

 

05-langfjord.jpg fullscreen-kopiNorges Kystfiskarlag ber Miljødirektoratet avslå søknad fra Sydvaranger Gruve AS om midlertidig økt kjemikaliebruk.
Kystfiskarlaget viser til det pardoksale at mens det er strengt forbudt å dumpe biologisk nedbrytbart materiale fra fiskeriene, kan man konstatere at det i andre næringer gis det tillatelser til å dumpe både giftig og ikke-nedbrytbart avfall.

Les mer

  • Skrevet .

Avviser Tveteråsutvalget

Norges Kystfiskarlag  går imot Tveteråsutvalget sine forslag om å liberalisere fiskeriene, og er svært kritisk til utvalgets arbeid. Utvalget ser ut til å basere sitt arbeid først og fremst på synsing, og ikke på godt og vitenskapelig holdbart arbeid.

Les mer

  • Skrevet .

Bank, finans og meglere tar pengene

Arne Pedersen

Konsekvensene av mer strukturering er at enda mer av verdiskapningen i fiskeflåten flyttes bort fra kyst, og fjordbefolkningen og over til bank, finans og fiskebåtmeglere. Det skriver Norges Kystfiskarlags leder Arne Pedersen i et svar til Høyre-leder Erna Solberg.

 

Les mer

  • Skrevet .

Bærekraftig regulering av turist og fritidsfiske

Artiklene fremhever at det skal satses på å regulere og avdekke konsekvensene av fritids- og turistfiske. Dette er viktig for å sikre bærekraftige bestander for kystfiskere som har sitt virke langs kysten. Blant annet har Fjordfiskenemnda sluttet seg til krav om en regulering av turistfisket. Norges Kystfiskarlag har sendt inn krav på regulering av dette fisket nå nylig, samt tidligere, og vi håper nå man samlet kan få forvaltning av turistfiske på banen og prioritert. Les mer om fjordfisknemnda sitt innspill her: http://fiskeribladetfiskaren.no/nyheter/?artikkel=43699

Forskere har i følge Fiskeribladet Fiskaren kartlagt at 72% av kysttorsken taes av fritidsfiskere. Som det sies i artikkelen er "en av de viktigste elementene i norsk fiskeriforvaltning at du må vite hvor mye som blir høsta". Norges Kystfiskarlag regner med den nye informasjonen om kysttorsk og fritidsfiske bidrar til bedre forvaltning av bestandene, som igjen er med på  å sikre grunnlaget for kystfiskere.

Les artikkelen om forskningen på fritidsfiske her: http://fiskeribladetfiskaren.no/nyheter/?artikkel=45671

kysttorsk

Foto: IMR Stillbilde fra videoopptak, Terje van der Meeren

  • Skrevet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.