Høringsuttalelse – Regulering makrellfisket, kystfartøygruppa

Fiskeri- og kystdepartementet

Det vises til høringsnotat av 25. februar 2011 med forslag til regulering av makrellfisket i kystfartøygruppa.

Norges Kystfiskarlag deltok på møtet i departementet hvor denne saka ble diskutert 31. januar d å. Vi gav der klart uttrykk for at vi gikk inn for den reguleringsmodellen som ble brukt i 2010, men noen tilpasninger.

En av de viktige tilpasningene var å tilpasse reguleringene slik at kystfartøyer med dorgekvote i nord får anledning til å delta i fisket når makrellen er tilgjengelig. Det vil si tidlig i sesongen, mens makrellen beiter i åte og således er lite egnet til konsum. Det er derfor et ønske at kystfartøyer med dorgekvote får anledning til å fiske makrellen med not slik at den kan settes i steng til den er åtefri.

Norges Kystfiskarlag går derfor inn for Alternativ B med redskapsfleksibilitet for fartøykvoter med hjemmelslengde opp til 13 meter, men bare gjeldende for fartøyer med faktisk lengde under 13 meter.
Norges Kystfiskarlag vil også be om at fartøy med hjemmelslengde under 13 meter og største lengde på eller over 13 meter blir behandla likt med fartøy med hjemmelslengde på eller over 13 meter når det gjelder overregulering

Norges Kystfiskarlag vil påpeke at fritt redskapsvalg for alle fartøygrupper vil i praksis medføre at kvotene i den minste flåten blir kjøpt opp av fartøyer i flåtegruppene over. Dette kan vi slå fast fordi vi allerede har fått rapport om eksempler på at kystfiskere er kontaktet av meglere som har bydd opptil 1,5 mill kroner for en dorgekvote i 11-metersgruppen.
Generelt fritt redskapsvalg vil derfor bidra til å ytterligere redusere den minste flåten, og i Norges Kystfiskarlag er vi opptatt av å bedre betingelsene for den minste flåten, og ikke desimere den.

Med vennlig hilsen

Norges Kystfiskarlag

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.