Innspill på utviklingen i lukket kystgruppe i fiske etter sei

22.05.17Sei

Innspill til utviklingen i fisket etter sei for fartøy over 21 meter hjemmelslengde

Fiskeridirektoratet viser til utviklingen i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 21 meter og ønsker innspill på:

  1. om fisket på maksimalkvotene bør stoppes
  2. reduseres for fartøy med hjemmelslengde over 21 meter
  3. eller om fisket kan fortsette en stund til, men at man da «sklir» på gruppekvotene til fartøy med mindre hjemmelslengde.

Fiskeridirektoratet viser for øvrig til fisketakten i gruppen under 11 meter, hvor det etter vår tolkning er aktuelt å ”skli” kvoter fra denne gruppen for å dekke et overfiske til gruppen over 21 meter. Kystfiskarlaget støtter ikke en slik løsning (pkt 3).

Kystfiskarlaget oppfordrer Fiskeridirektoratet til at fisket på maksimalkvotene bør stoppes for å hindre et større overfiske (pkt 1).

Hvis det skal refordeles ekstra kvoter fra flåtegruppen under 11 meter bør det i hovedsak tildeles ekstra kvoter til fartøy som deltar i åpen gruppe i fisket etter sei. Dersom refordeling kun er aktuelt i lukket gruppe må refordelingen tilfalle fartøy mellom 11 og 15 meter faktisk lengde. Slik vi ser det vil regulering av fisket på denne måten bidra til en mer jevn råstofftilførsel til landindustrien.

Høsten 2016 måtte fiskere i åpen gruppe i fisket etter sei klare seg med altfor små kvoter pga. stoppen i seifisket tidlig på høsten. Dette er ikke gunstig for verken jevnlig råstofftilførsel eller mulighetene for unge/andre og benytte seg av åpen gruppe som en viktig rekrutteringsarena. Det er for øvrig en stor pågang til åpen gruppe og det vil være naturlig å tilføre mer sei og torsk, til denne gruppen.

Det må uansett sikres at det står tilstrekkelige mengder sei igjen når høstfisket med line starter opp. Linefisket etter sei på høsten er en etablert praksis for kystflåten og er med på å utjevne råstofftilførselen til landindustrien.

 

Norges Kystfiskarlag

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.