Arealkonfliktene i Lofotfisket

Norges Kystfiskarlag behandlet høringen om lokal forskrift for øst-Lofoten i arbeidsutvalgsmøte 6. desember. Fiskeridirektoratets forslag støttes i all hovedsak.

Først og fremst er Kystfiskarlaget tilfreds med at Fiskeridirektoratet har tatt initiativ til å få på plass en lokal regulering før kommende sesong, med den hensikt å finne fram til løsninger for å sikre at alle redskapsgrupper får en akseptabel mulighet til å drive et effektivt og rasjonelt fiske. Arbeidsutvalget støtter i all hovedsak de punktene som er foreslått i forskriften for områdene fra Lofotodden og østover til og med Vågan kommune i tidsrommet 1. februar til og med 1. april. Arbeidsutvalget vil likevel komme med merknad til punkt om minsteavstand mellom aktive og passive redskap, samt kommentar i forbindelse med tidligere diskusjon om eget snurrevadfelt.

3 – krav til minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad

Vedrørende foreslått minsteavstand på 0,2 n. mil mellom faststående redskaper og snurrevad, er man av den formening at dette er for kort avstand. Arbeidsutvalget mener at en halvering av gjeldende avstandsbestemmelse er mulig, hvorpå en minimumsavstand på 0,5 n. mil mellom passive og aktive redskap foreslås. Dette jf. tidligere forslag fra Norges Kystfiskarlag.

Norges Kystfiskarlag vil også presisere at man må ta hensyn til aktuelle strøm- og værforhold ved setting av bruk, og presiserer at det er hver enkelt fiskers ansvar å sørge for å holde seg oppdatert på forhold som kan påvirke potensielle redskaps- og brukskonflikter. Krav om rapportering av faststående bruk vil i så måte bidra til å skape en bedre oversikt for både fiskere og forvaltning.

Snurrevadfelt

Norges Kystfiskarlag har i tidligere innspill vedrørende arealkonflikter under Lofotfisket foreslått egne felt for snurrevad. En forutsetning for dette er imidlertid at eksklusive snurrevadfelt ikke legges i områder som er i aktiv bruk av garn- og lineflåten. Dette vil bidra til å øke konfliktnivået i slike områder ytterligere, som vil være uheldig.Det er ønskelig at forskriften evalueres etter endt Lofotsesong i 2018. 

Fiskeridirektoratets forslag til forskrift finner du her

Fiskeridirektoratets høringsnotat

 

Garnfiske, lofotfiske, arealkonflikt , snurrevad, line

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.