Høringssvar om endringer i Deltakerlov og Havressurslov

Norges Kystfiskarlag avviser regjeringens foreslåtte endringer i Havressurslov og Deltakerlov før Stortingets behandling av kvotemeldingen. Av avgjørende betydning er det også hva Riksrevisjonens granskning av norsk fiskeriforvaltning resulterer i. Deres rapport er ventet ferdigstilt i løpet av mai 2020.

Høringssvar og landsstyrets vedtak om fremtidens kvotesystem kan du lese her:

Høringssvar - forslag til endringer i deltakerloven og havressursloven - oppfølging av "Et kvotesystem for økt verdiskaping".

Landsstyrets vedtak om "Et kvotesystem for økt verdiskaping".

 

Selv om regjeringen fastslår at hovedprinsippene i fiskerilovgivningen skal stå fast, mener
Norges Kystfiskarlag at flere av forslagene som presenteres i kvotemeldingen bidrar til å
svekke prinsippene i lovverket. Norges Kystfiskarlag har i denne sammenheng påpekt at vi
savner en overordnet konsekvensutredning av de konkrete forslagene som foreslås i
meldingen, og konstaterer at dette gjennomgående er fraværende. Å ta stilling til
lovverksendringer uten dette som bakteppe er utfordrende.
Lovverksendringene som er sendt ut på høring fremstår dermed både overilt og uheldig. Det
vises i denne sammenheng til en rekke uavklarte og prinsipielle store spørsmål i
kvotemeldingen som Stortinget skal behandle i løpet av 2020. Norges Kystfiskarlag mener
behandlingen av nødvendige lovverksendringer i kjølvannet av denne prosessen naturligvis
må vente til etter stortingsbehandlingen, samt Riksrevisjonens granskning av
fiskeriforvaltningen som også er ventet ferdigstilt i løpet av neste år.
Ettersom Norges Kystfiskarlag er uenige med en rekke løsningsalternativ som regjeringen
foreslår i overgangen til nytt kvotesystem, har Norges Kystfiskarlag besluttet å avvise
forslagene til endringene i deltakerloven og havressursloven på nåværende tidspunkt og
anmoder Nærings- og Fiskeridepartementet til å avvente høringen til etter at Stortinget har
behandlet kvotemeldingen.

norges kystfiskarlag, deltakerloven, havressursloven, kvotesysem, lovndringer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.