Høringssvar Eidesen-utvalget

styret 2017Høringssvar – Høring av NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem

Viser til høring av ”NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem”, en utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2015. Utvalget har blitt satt til å gjennomgå kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene. Forslag til å utrede et nytt kvotesystem har sitt utgangspunkt i at ”dagens strukturkvoteordning begrenser flåteleddets innovasjonsevne, samt muligheten for effektiv kapasitetsutnyttelse og høyere lønnsomhet, herunder realisering av grunnrenten”.

Les mer

Innspill til pliktkommisjonen

09.09.16

Med henvisning til melding som ble lagt ut på Nærings- og Fiskeridepartementet sine nettsider 12. august, vil Norges Kystfiskarlag benytte anledningen til å komme med våre innspill til kommisjonens videre arbeid. Pliktsystemet omfatter leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten, og kommisjonen har bedt om innspill knyttet til betydningen av én eller flere av disse.

Les mer

Våre innspill til ungdomsfiskeordningen

15.12.15

Norges Kystfiskarlag har fått henvendelse fra Fiskeridirektoratet om innspill på endring angående tidspunkt for fiske i ungdomsfiskeordningen. Norges Kystfiskarlag foreslår at tidsrommet for ungdomsfiskeordningen utvides til å gjelde hele kalenderåret, fremfor 22. juni til 14. august, slik at flere unge kan delta i ordningen. Norges Kystfiskarlag innspill ønsker å gi bedre og mer stabile vilkår for de unge, samt øke muligheten for flere unge og kunne delta i ordningen. Vedlagt er link der en kan lese hele Norges Kystfiskarlag sitt innspill til Fiskeridirektoratet:

Henv._om_ungdomsfiskeordningen.pdf

fiskeridirektoratet, rekruttering, ungdomsfiskeordningen, ungdom

Regulering kongekrabbe 2012/2013 - Høringsuttalelse

kongekrabbeNorges Kystfiskarlag står fast ved at dagenes todelte forvaltningsregime for kongekrabbe bør avvikles. - Det er lite hensiktsmessig å forvalte en og samme art både som en ressurs og som et problem, heter det i Kystfiskarlagets høringsuttalelse til  reguleringen av fisket i sesongen 2012/2013. Norges Kystfiskarlag ber derfor om at dagens  kongekrabbe regulering må evalueres.  

 

Les mer

Avvis Sydvarangers søknad!

BoekfjdDersom det virkelig er slik at gruveindustrien ikke kan drive uten å forurense, må hensynet til fornybare ressurser som fisk og skalldyr- som er evigvarende ressurser - gå foran hensynet til lagerressurser - som gir næringsaktivitet bare i kortere eller lengre perioder, skriver Norges Kystfiskarlig i et høringssvar til Klima og forurensingsdirektoratet (Klif) angående utslipp i Bøkfjorden.

Les mer

Høringssvar: Forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer

Helt siden Eksportutvalget for fisk ble opprettet, har det vært diskusjoner om både størrelsen på eksportavgiften og om hvem som er best i stand til å markedsføre norsk sjømat - den
enkelte eksportør eller Sjørmatrådet. Generisk markedsføring har også vært heftiog diskutert opp gjennom årene.

markedsavgift,, høring, sjømatrådet

Les mer

Høringssvar - Landingsmønsteret i torskefiskeriene

13.09.11 torskS

En omlegging av kvoteåret vil kun i begrenset grad bidra til å endre landingsmønsteret av torsk. Dette på grunn av natulige svingninger i ressursgrunnlaget. Det er Norges Kystfiskarlags konklusjon til Fiskeri og kystdepartementets høringsnotat av 24. juni 2011 om landingsmønsteret i torskefiskeriene. Kystfiskarlaget anbefaler å videreføre årets reguleringer med bifangstordning,  men med noen endringer, før man søker andre løsninger for å endre landingsmønsteret i torskefiskeriene.

kvoteår, landingsmønster

Les mer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.