Avvis Sydvarangers søknad!

BoekfjdDersom det virkelig er slik at gruveindustrien ikke kan drive uten å forurense, må hensynet til fornybare ressurser som fisk og skalldyr- som er evigvarende ressurser - gå foran hensynet til lagerressurser - som gir næringsaktivitet bare i kortere eller lengre perioder, skriver Norges Kystfiskarlig i et høringssvar til Klima og forurensingsdirektoratet (Klif) angående utslipp i Bøkfjorden.

Les mer

Høringssvar - Landingsmønsteret i torskefiskeriene

13.09.11 torskS

En omlegging av kvoteåret vil kun i begrenset grad bidra til å endre landingsmønsteret av torsk. Dette på grunn av natulige svingninger i ressursgrunnlaget. Det er Norges Kystfiskarlags konklusjon til Fiskeri og kystdepartementets høringsnotat av 24. juni 2011 om landingsmønsteret i torskefiskeriene. Kystfiskarlaget anbefaler å videreføre årets reguleringer med bifangstordning,  men med noen endringer, før man søker andre løsninger for å endre landingsmønsteret i torskefiskeriene.

kvoteår, landingsmønster

Les mer

Kystfiskarlaget mot vindmølleparker

havvindmoller_copy19.01.2011

Norges Kystfiskarlag går mot å plassere vindmøller i de foreslåtte områdene i Havvind-rapporten. I høringsuttalelsen til Olje og energidepartementet krever Norges Kystfiskarlag at installasjonene ikke på noen måte må fortrenge fiskeriene, og at ei samråding med fiskeriorganisasjonene skal være en selvfølge i det videre arbeid.

Les mer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.