Denne kampen skal vi vinne!

FolkemengdFolkeaksjonen mot oljeboring utenfor Lofoten Vesterålen og Senja hadde lørdag 19 februar markering over 40 steder i landet i går. Vi var til stede i Tromsø, hvor blant annet leder i kystfiskarlaget, Paul Jensen holdt appell. Markeringa var godt besøkt denne lørdags formiddagen

Folkemengd

Godt oppmøte på Stortorget i Tromsø

Naturung

Natur og Ungdom sin representant vil ikke la seg diktere
av fossilkameratene.

Paul_appell
NKFs leder Paul Jensen fastslo at denne kampen skal
vi vinne
RagnarOlsen
Det var også kunsstneriske innslag, her ved trubaduren
Ragnar Olsen

HelgeStangnes

....og lyrikeren Helge Stangnes

GunhildJohansen

Varaordfører Gunhild Johansen lar seg ikke lure av olje-
lobbyens propaganda

Representant for folkeaksjonen og Natur og ungdom holdt appell, og hun fastslo at hun nekter å la seg diktere av fossilkameratene i AP og LO som ikke ser andre alternativer enn forbruk og ødeleggelse av natur for å skaffe arbeidsplasser. Tromsøs varaordfører Gunhild Johansen (SV) holdt også appell, og fastslo at ropet om mer kunnskap, er håpet om at man kan finne noe kunnskap som støtter opp under oljenæringas ønsker.
- Vi har brukt nesten en halv milliard på å fremskaffe kunnskap, og det er skrevet kilovis med rapporter som alle påpeker sårbarheten i dette området. Vi har masse kunnskap, men vi kan gjerne få mer, men ikke gjennom en konsekvensanlyse - som i realiteten er en snikåpning av disse områdene for oljeaktivitet, sa hun.

Leder Paul Jensen i Norges Kystfiskarlag holdt også appell som vi gjengir her i sin helhet:

Appell mot
oljevirksomhet

Fra oljelobbyen framstilles saken som om det nå må foretas en konsekvensanalyse for å innhente mest mulig kunnskap.  Det påstås også at de som er imot en konsekvensanalyse også er motstandere av kunnskap.

Vi i Kystfiskarlaget som har presset på for å få, og også deltatt i arbeidet med de helhetlige forvaltningsplanene, reagerer sterkt på en slik feilaktig framstilling av saken.

For det første har arbeidet med forvaltningsplanene dokumentert at områdene Nordland 6. og 7. samt Troms 2. er de mest sårbare områdene fiskerimessig. Både når det gjelder konfliktpotensialet med fiskeriene og når det gjelder fiskeressursene.

Arealet er meget begrenset. Det fins knapt en m2. som ikke benyttes av fiskerne i dette området. I tillegg så er området det viktigste gyteområdet for flere av våre viktigste fiskebestander.

Vi vet også at Russiske fiskere er meget bekymret for at det nå skal startes opp oljevirksomhet på de viktigste gyteområdene for våre felles fiskebestander.  Derfor har Russiske og Norske kystfiskere sendt et felles brev både til Russiske og Norske myndigheter der vi advarer mot oljevirksomhet i disse områdene. Dette betyr at en åpning av Nordland 6. og 7. samt Troms 2. heller ikke er uproblematisk nå det gjelder utenrikspolitikk.

Dette alene burde være nok til å ikke åpne området for oljevirksomhet.

Når vi i tillegg vet at mye utredningsarbeid i forbindelse med forvaltningsplanen gjenstår, og at arbeidet med forvaltningsplanen har avdekket store kunnskapshull så er det alt for tidlig å i det hele tatt å diskutere en konsekvensanalyse.

Selv prestisjeprosjektet ”Mareano” er langt fra fullfinansiert. ”Mareano” har i tillegg til sine statlige bevilgninger også søkt om støtte fra oljeindustrien for å få den fortgangen i arbeidet som oljeindustrien har etterlyst. Men der fikk de avslag.

Så når oljelobbyen nå framstiller seg selv som objektive og kunnskapssøkende og samtidig framstiller oss som bakstreverske motstandere av ny kunnskap så må de jo ha frekkhetens nådegaver.

Sannheten er nok at oljelobbyen bruker denne retorikken fordi de ønsker å hoppe over viktige utredninger foretatt av uavhengige forskere. Selvfølgelig fordi de frykter at resultatene vil tale imot en åpning av områdene for oljevirksomhet.  De vil mye heller bruke penger på en konsekvensanalyse som blir kontrollert av OD i håp om at de der kan finne nye argumenter for en åpning.

En konsekvensanalyse nå vil etter vårt syn være i strid med Stortingets tidligere krav om en helhetlig forvaltningsplan for området, og vi som har deltatt i arbeidet vil føle oss grundig lurt.

Vi har i det siste sett at noen ordførere har tatt i på agnet, trodd på demagogien fra oljelobbyen og argumentert for en konsekvensutredning til tross for sin egen motstand mot oljevirksomhet.

Jeg kan ha en viss forståelse for at mange ordførere ikke har hatt kapasitet til å sette seg inn i arbeidet med forvaltningsplanen, og at de også gjerne vil vite om de har muligheter til å få noen arbeidsplasser eller ikke, om det nå skulle bli oljevirksomhet i nærområdet.

Men jeg stiller et stort spørsmålstegn ved om ordførerne er tilstrekkelig oppmerksom på at de ved sin opptreden gir oljelobbyen gode muligheter til å starte et ”splitt og hersk” spill mellom kommunene. Slik de forsøker overfor fiskerne.

Det er heller ingen tvil om at oljelobbyen kan være meget raus og hyggelig overfor sine venner. Som leder for kystfiskerne får jeg ofte invitasjoner til samtaler og fine middager.

På førstkommende mandag er jeg invitert av Statoil til Hotell Continental i Oslo. Der vil Statoil ”gjerne få presentere sine ambisjoner for sin virksomhet i nord og deretter servere et måltid tilberedt av årets skrei”. Det ville nok vært kjempehyggelig, men jeg har dessverre ikke tid.

Oljeindustrien vil nok gjerne ha venner blant fiskerne som sier at de støtter en konsekvensutredning selv om de er mot oljevirksomhet i området, og de er også meget villig til å bruke penger og tid på dette.

Det er også forståelig at det brukes penger på gullkantede frikjøpsordninger for fiskere som frivillig forlater fiskefeltene slik at de kan skyte sin seismikk i fred. Men samtidig beviser jo dette at sameksistens er umulig i disse områdene.

Det nyeste tiltaket fra oljeindustrien er å invitere fiskerne til å konkurrere om   gullkantede kontrakter for å få delta i en nærmest fiktiv oljevernberedskap. Selv om alle fiskere vet at dagens Oljevernberedskap er meget mangelfull så er kontraktene svært så lukrative. Dette er et kroneksempel på god splitt og hersk taktikk.

Men alt dette bekrefter jo bare det vi allerede vet. Nemlig at oljeindustrien har penger og ressurser nok og de vil gjerne bruke dem for å få gjennomslag.

Det betyr at det vil kreves mye av oss som skal stå imot dette presset. Men vi får satse på at Regjeringa og Stortinget som nå skal drøfte Forvaltningsplanen makter å skille mellom reelle argumenter og billig retorikk.

Det bør også bekymre Regjering og Storting at oljeindustrien nå ønsker å åpne de mest omstridte områdene på norsk sokkel til tross for at det fremdeles fins enorme arealer i områder som allerede er åpnet og mye mindre omstridt. Da vil Norge framstå internasjonalt som en av verdens mest aggressive oljeutbyggere. Selv USA har fredet store kystnære områder for oljevirksomhet.

Det bør også tas med i betraktningen at seismikkprogrammet 2008/2009 avdekket skuffende små forekomster av hydrokarboner ifølge oljeindustrien.

Vårt krav er derfor ganske enkelt:  Med dagens boreteknologi, med dagens leteteknologi som innbefatter massiv bruk av seismikk og med dagens oljevernberedskap kan vi ikke godta at områdene Nordland 6. Nordland 7. og Troms 2. åpnes for oljevirksomhet.

Og denne kampen skal vi vinne!

Paul Jensen
Leder i Norges Kystfiskarlag.

 

 

 

 

 

 

  • Skrevet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.