Kystfiskarlaget avviser kontruksjonsforskriften

forskf_konstruksjonStyret i Norges Kystfiskarlag har i styremøte i dag 5. mai avvist Sjøfartsdirektoratets forslag til ny forskrift for den minse flåten. Kystfiskarlaget slutter seg til kravet fra Norges Fiskarlag om at det opprettes en arbeidsgruppe som får som klart mandat å utarbeide et regelverk som er mer anvendelig og gjennomførbart. I tillegg til de instanser Fiskarlaget har foreslått til gruppen, foreslår Kystfiskarlaget at Havarikommisjonen og SINTEF deltar.

 

Høringssvar til "Forslag til Forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiske og fangstfartøy under 15 meters største lengde"

Norges Kystfiskarlag avviser forslaget totalt og stiller et stort spørsmålstegn ved at Sjøfartsdirektoratet kan foreslå en så omfattende forskrift med tilbakevirkende kraft.
Norges Kystfiskarlag har siden opprettelsen av organisasjonen vært opptatt av tiltak som fremmer sikkerhet og gode arbeidsforhold om bord i fiskeflåten, og spesielt i den minste flåten. Vi er også opptatt av å redusere antall ulykker, forlis og tap av liv under utøvelsen av fisket.

Det er likevel et moment som vi ikke kan bøte på uansett hvor mange tekniske forskrifter og lovpålegg vi får: Nemlig den enkelte fartøybrukers vurderinger og handlinger. Så lenge der er fartøyeiere som er villige til å ta sjanser, vil vi ikke unngå ulykker og forlis. Den beste måten å motvirke dette på er å styrke sikkerhetsopplæringen for fiskeflåten og gjøre den lettere tilgjengelig.

Det foreliggende forslag om konstruksjon, utstyr og drift av fiske – og fangstfartøy under 15 meters største lengde vil medføre så store og delvis unødvendige omkostninger at et stort antall fiskere ikke vil ha økonomisk grunnlag for å gjennomføre påleggene. Norges Kystfiskarlag har også notert seg at det er tatt svært lite hensyn til synspunktene som direktoratets referansegruppe kom frem med under arbeidet med forskriften.

Norges Kystfiskarlag vil derfor slutte seg til Norges Fiskarlags krav om at det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra organisasjonene, Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet for å se på problemstillingen. I tillegg til de nevnte instanser, ber vi om at utvalget også får representanter fra Havarikommisjonen og SINTEF, som har forsket på sikkerhet, konstruksjon og stabilitet i fiskeflåten.

Norges Kystfiskarlag krever også at utvalget får et klart mandat som sikrer at det er utvalgets arbeid som legges til grunn for nye fartøyforskrifter.

Ramberg 5. mai 2011
Styret i Norges Kystfiskarlag

Norges Kystfiskarlag avviser forslaget totalt og stiller et stort spørsmålstegn ved at Sjøfartsdirektoratet kan foreslå en så omfattende forskrift med tilbakevirkende kraft. Norges Kystfiskarlag har siden opprettelsen av organisasjonen vært opptatt av tiltak som fremmer sikkerhet og gode arbeidsforhold om bord i fiskeflåten, og spesielt i den minste flåten. Vi er også opptatt av å redusere antall ulykker, forlis og tap av liv under utøvelsen av fisket.

Det er likevel et moment som vi ikke kan bøte på uansett hvor mange tekniske forskrifter og lovpålegg vi får: Nemlig den enkelte fartøybrukers vurderinger og handlinger. Så lenge der er fartøyeiere som er villige til å ta sjanser, vil vi ikke unngå ulykker og forlis. Den beste måten å motvirke dette på er å styrke sikkerhetsopplæringen for fiskeflåten og gjøre den lettere tilgjengelig.

 

Det foreliggende forslag om konstruksjon, utstyr og drift av fiske – og fangstfartøy under 15 meters største lengde vil medføre så store og delvis unødvendige omkostninger at et stort antall fiskere ikke vil ha økonomisk grunnlag for å gjennomføre påleggene. Norges Kystfiskarlag har også notert seg at det er tatt svært lite hensyn til synspunktene som direktoratets referansegruppe kom frem med under arbeidet med forskriften.

Norges Kystfiskarlag vil derfor slutte seg til Norges Fiskarlags krav om at det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra organisasjonene, Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet for å se på problemstillingen. I tillegg til de nevnte instanser, ber vi om at utvalget også får representanter fra Havarikommisjonen og SINTEF, som har forsket på sikkerhet, konstruksjon og stabilitet i fiskeflåten.

Norges Kystfiskarlag krever også at utvalget får et klart mandat som sikrer at det er utvalgets arbeid som legges til grunn for nye fartøyforskrifter.

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.