Strukturering og vikarierende motiver

SjarkflaatenSkal man åpne for kjøp og salg av kvoter i den minste fiskeflåten? En aksjon for å få åpnet for kvoteomsetning er i gang, og man bruker nyrekruttering som argument. Men dette er et vikarierende motiv - det man er ute etter er å høste gevinster av egen gambling, skriver Kystfiskarlagets daglige leder i et leserinnlegg.

 

 

Strukturering og vikarierende motiver

I debatten om strukturering i kystfiskeflåten under 15 meter har vi registrert at det er mange røster som ivrer for fri omsetning av kvoter som åpenbart har vikarierende motiver.

Det er med all tydelighet ikke rekruttering eller å opprettholde virksomheten i lokalmiljøene som er agendaen, men personlig vinning og økonomisk gevinst for enkeltpersoner. Og muligens en filosofi om at nå er vi i posisjon til å karre mest mulig til oss selv, så da gir vi blaffen i naboen.

Når det argumenteres med at det må åpnes for salg og kjøp av kvoter slik at eldre fiskere kan sikre seg økonomisk før de går av med pensjon, sier det alt om hva som er motivet. Motivet er er slett ikke rekruttering, men å åpne for muligheten til stor personlig gevinst for dem som har vært så heldige at de har fått tildelt GRATIS kvoter som de på vegne av fellesskapet forvalter.

Men dette er et av de mest åpenbare og mest utilslørte forsøkene.

Mer skjult er det at det i noen få fiskermiljøer lenge har vært snakket om at det helt sikkert vil bli strukturering i den minste flåten også. Der har fiskerne egget hverandre opp og kjøpt fartøyer med rettigheter slik at de sitter med 3-4 kvoter hver – og får ikke brukt alle. Men formålet har heller ikke vært å bruke alle rettighetene selv, med å selge videre med god fortjeneste når det åpnes for fri omsetning – eller strukturering som man velger å kalle det. I klartekst: I noen fiskermiljøer har man gamblet på at kvotene blir omsettelige.

Når så strukturering gjennom omsettelige kvoter lar vente på seg, begynner man å bli desperat – man vil jo gjerne høste gevinstene. Hva gjør man så?

Jo – man får med seg sin lokale stortingsrepresentant og sine ordførere i en aksjon for å åpne for kjøp og salg av rettighetene i den minste flåten. Og man holder trykket oppe ved å mase på fiskeripolitikere i Stortingets næringskomité, og ved personlige henvendelser til fiskerimyndighetene.

På Landsdelsutvalgets fiskerikonferanse i Tromsø stilte jeg Irene Lange Nordahl spørsmål om hva hun som stortingsrepresentant ser som sin oppgave: Å sørge for at gamblere skal sikres gevinst, eller å sørge for at felles ressurser blir forvaltet til fellesskapets beste. Noe klart svar utover at dette må diskuteres nærmere, fikk jeg ikke.

Men ja – Norges Kystfiskarlag kan diskutere problematikken videre, og arbeider med forslag til hvordan vi kan fornye og modernisere den minste flåten uten kjøp og salg av kvoter. Ikke minst: hvordan vi skal slippe ungdommen til. Problemet med lav rekruttering er nemlig ikke at det mangler ungdom som vil begynne fiske, men å slippe ungdommen til. Vi gjør det ikke lettere for ungdom å etablere seg som fiskere ved å pålegge dem en ekstra utgift for at noen heldige gamlekarer og noen karer som har tatt sjansen på å gamble, skal innkassere sine private økonomiske gevinster på en ressurs de har fått gratis rettigheter til.

Hvis vi derimot kan premiere ungdom som vil satse som fiskere med opprykk fra gruppe I til gruppe II dersom de skjøtter kvotene sine på en god måte, kommer vi et stykke på vei. Om kan premiere gruppe I – fiskere med å øke kvoteandelen deres dersom de skjøtter kvotene sine på en god måte, kommer vi et stykke videre. Om vi kan få gode finansieringsordninger for å modernisere og fornye flåten under 15 meter, er vi enda et stykke på vei. Og tro meg: som daglig leder i Norges Kystfiskarlag har jeg jevnlig henvendelser fra ungdom av begge kjønn som ønsker å begynne som fiskere og som etterlyser slike ordninger.
Når samfunnet tildeler gratis kvoter, er det bare rett og rimelig at man kan stille noen enkle krav – som for eksempel å forplikte seg til ikke bare å ta torskekvoten, men også fiske jevnt og godt på andre arter når disse er tilgjengelig. På den måten vil også fiskerne selv høste en tilleggsgevinst: at anleggene på land kan holde åpent også i perioder hvor torskefisket er labert.

Arne R Hole

Daglig leder Norges Kystfiskarlag

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.